Jak badać uczestnictwo w kulturze? (krótkie sprawozdanie)

http://www.pts.org.pl/public/upload/uczestnictwo-91dd1.jpg

W piątek 14 marca w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się spotkanie „Jak badać uczestnictwo w kulturze?”, które miałam przyjemność zorganizować w ramach bieżącej działalności Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Goście:

Prof. Marek Krajewski (Instytut Socjologii UAM)

Dr Marcin Jewdokimow (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)

Dr Agata Bachórz i dr Krzysztof Stachura (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG)

Dr Paweł Tomanek (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW)

 

W dyskusji udział wzięli m.in.:  prof Elżbieta Tarkowska, prof Barbara Fatyga, dr Barbara Pasamonik, dr Piotr Binder, dr Marek Troszyński, Przemysław Zieliński (MKiDN).

 

Główne wątki dyskusji:

  • Problemy z definiowaniem kultury jako takiej;
  • Tradycja we współczesności (klasyczna polska socjologia kultury jako podstawa i punkt wyjścia dla obecnych badań – obrona i krytyka);
  • „Pozorna” rewolucja pojęciowa/metodologiczna (zmiany na poziomie deklaratywnym);
  • Uczestnictwo i „nie-uczestnictwo” w kulturze;
  • Techniki badawcze w badaniach kultury (jakich narzędzi potrzebujemy?);
  • Postulat zaniechania ostrych podziałów między badaniami ilościowymi i jakościowymi;
  • Ilościowe badania kultury (czy i jak można je konstruktywnie wykorzystywać?);
  • Problem wartościowania (czy za wszelką cenę trzeba go unikać?);
  • Komu służą badania kultury?
  • Powrót do danych z badań już zrealizowanych (postulat tworzenia repozytoriów danych).

 

Materiały:

Informacje o spotkaniu

„Jak badać uczestnictwo w kulturze?” (nagranie audio)

Marek Krajewski, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, Kultura i Społeczeństwo, 1/2013, s. 29-67;

Marcin Jewdokimow, Nowe koncepcje uczestnictwa w kulturze – od władzy symbolicznej do negocjacji i partycypacji, Zoon Politikon, 3/2012, s.83-94.