Inwestycje w kulturze a bieżąca działalność kulturalna

inwestycje w kulturze

Pod koniec 2015 roku ukazał się raport „Inwestycje w kulturze a bieżąca działalność kulturalna. Finansowanie kultury w gminach: relacja między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w latach 2001-2013” autorstwa Pawła Siechowicza, Aleksandry Wiśniewskiej i Przemysława Kurka.

Jak czytamy w opisie publikacji na stronie internetowej NCK: „Finansowanie kultury w Polsce to głównie obowiązek gmin. Przeznaczają one najwięcej środków na kulturę spośród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, utrzymują liczne instytucji kultury i finansują wiele inwestycji w kulturze. Wydatki na kulturę składają się z wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Poprzez wydatki bieżące gminy zapewniają mieszkańcom dostęp do oferty kulturalnej – poziom wydatków bieżących można traktować jako wskaźnik stanu kultury. Z kolei wydatki majątkowe informują przede wszystkim o skali inwestycji w kulturę.

Analiza statystyczna danych dla polskich gmin na przestrzeni lat 2001-2013 potwierdziła rozpoznania z innych badań kultury w Polsce. Skala samorządowego finansowania kultury systematycznie rosła od początku lat dwutysięcznych, co w znacznym stopniu wynikało z przeprowadzanych w tym czasie inwestycji.

Wydatki na kulturę cechuje przestrzenne zróżnicowanie. Analiza graficzna wskazuje, że obserwujemy zróżnicowanie między regionami. Koncentracja wydatków na kulturę ma miejsce w miastach, w pobliżu aglomeracji. Ciekawym zjawiskiem, które widać na mapach, jest „przejmowanie” przez duże miasta obowiązku finansowania kultury od gmin, które je otaczają. (…)”.

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.