Former West. Sztuka i praca po końcu zatrudnienia (Warszawa)

W dniach 9 i 10 października w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbędzie się spotkanie „Former West. Sztuka i praca po końcu zatrudnienia. Public Editorial Meeting„.

W zaproszeniu czytamy: „Punktem wyjścia do rozmowy jest raport z badań przeprowadzonych przez Wolny Uniwersytet Warszawy dotyczących warunków i podziału pracy w polu sztuki pt. „Fabryka sztuki” (Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2014). Raport ten stanowi opis obecnych wzorców zatrudnienia oraz dystrybucji zasobów w obszarze polskiej sztuki współczesnej. Jest diagnozą sytuacji, w której miłość do sztuki i chęć działania w jej polu uzasadnia nieodpłatną pracę w projektach artystycznych. Złe warunki ekonomiczne oraz prekarność ludzi sztuki są podszyte ciągłym lękiem przed wypadnięciem z obiegu, utratą kontaktów społecznych i wykluczeniem„.

„Sztuka i praca po końcu zatrudnienia” to wspólny projekt realizowany przez BAK basis voor actuele kunst w Utrechcie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Wolny Uniwersytet Warszawy (WUW).

WWW

Facebook

Raport „Fabryki Sztuki”