Dynamiki karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego (raport)

Właśnie ukazał się raport „Dynamiki karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego„, którego jestem jedną z głównych autorek.

Z pełnym raportem można zapoznać się TUTAJ lub TUTAJ.

Recenzentką publikacji była dr hab. Izabela Wagner-Saffray.

W latach 2015–2016 Polska Rada Muzyczna realizowała projekt badawczy „Dynamiki karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego”. Badanie współfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Jego głównym celem była próba ukazania dynamiki i zróżnicowania ścieżek kariery muzyków w Polsce, a także wskazanie czynników na nie wpływających, uchwycenie wewnętrznej struktury grupy zawodów muzycznych oraz prześledzenie sytuacji socjalnej osób je wykonujących. Więcej informacji dostępnych jest na stronie PRM.

Korzystając z okazji chciałam serdecznie podziękować Zespołowi Badawczemu – Ziemkowi Sosze i Kindze Zawadzkiej, a także naszym badaczom terenowym – Paweł Drygas, Ewelina Grygier, Ewa Majdecka, Paweł Maranowski, dr Dominik Porczyński, Agata Rozalska, dr Krzysztof Stachura – bez których ten projekt by się nie udał.

 

Spis treści raportu

Wprowadzenie
1. Muzycy jako kategoria zawodowa
1.1. Socjologiczne studia nad zawodami i profesjami
1.2. Od magii, przez religię i rzemiosło, po sztukę
2. Metodologia badań
2.1 Przyjęte rozumienie zawodów muzycznych
2.2 Pytania badawcze
2.3. Metody i techniki badań
2.4. Charakterystyka respondentów
3. Motywy wyboru zawodu
4. Kształcenie i przygotowanie zawodowe
4.1 Posiadane wykształcenie
4.2 Ocena jakości kształcenia w ramach formalnej edukacji muzycznej
4.3 Propozycje zmian w systemie kształcenia i przygotowania zawodowego muzyków
5. Ocena sytuacji na muzycznym rynku pracy
5.1. Rynek instytucji muzycznych
5.2. Rynek poza instytucjami muzycznymi
5.3. Wielozawodowość jako strategia na muzycznym rynku pracy
6. Prestiż zawodu muzyka
6.1. Społeczne postrzeganie prestiżu zawodów muzycznych
6.2. Poczucie prestiżu przedstawicieli zawodów muzycznych
7. Socjoekonomiczne determinanty wykonywania zawodu muzyka
7.1. Zarobki
7.2 Bezpieczeństwo socjalne i poczucie stabilności zatrudnienia
7.3. System emerytalny
8. Praca muzyka, a jego życie prywatne
8.1. Utrudnienia
8.2. Ułatwienia
9. Typy karier muzycznych
9.1. Kariera instytucjonalna
9.2. Wolny strzelec
9.3 Kariera mieszana
10.Oczekiwania
10.1 Zmiany w systemie prawnym
10.2 Oczekiwania wobec instytucji publicznych
10.3 Proponowane kierunki zmian w systemie ubezpieczeń społecznych
10.4 Oczekiwania wobec związków zawodowych i innych organizacji zrzeszających
osoby wykonujące zawody muzyczne
11. Główne wnioski z badań
Aneks 1. Ogólny zarys statusu zawodu muzyka w polskim systemie prawnym
Aneks 2. Formy zatrudnienia w kontekście wykonywania zawodów muzycznych
Aneks 3. Analiza systemu emerytalnego w kontekście zawodów muzycznych
Aneks 4. Struktura szkolnictwa muzycznego i wykształcenie muzyczne w polskim
systemie prawnym
Bibliografia