Doktorantka/doktorant poszukiwany do projektu z obszaru ekonomii/socjologii muzyki

Nazwa jednostkiUniwersytet Łódzki – Łódź
Nazwa stanowiska: doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ
Wymagania:

1) Tytuł magistra w zakresie nauk społecznych (socjologia, medioznawstwo, dziennikarstwo, zarządzanie, ekonomia);
2) Pisemna deklaracja o chęci kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3) Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
4) Kandydaci muszą spełniać wymagania NCN opisane w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Mile widziane:
1) Doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów pogłębionych;
2) Doświadczenie w prowadzeniu wirtualnej etnografii lub innych metod analizy treści współtworzonych przez użytkowników w mediach społecznościowych;
3) Umiejętność analizy danych jakościowych w programie Atlas.ti;
4) Motywacja do pracy naukowej i publikacji wyników badań w języku angielskim.

Opis zadań:

Udział w realizacji projektu „Ekonomia polityczna crowdfundingu radia”, w szczególności: zbieranie i analiza danych, analiza literatury przedmiotu, przygotowanie publikacji, upowszechnianie wyników.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 15 sierpnia 2021, 23:59
Forma składania ofert: email


Warunki zatrudnienia:

Stypendium 5000 PLN miesięcznie przez okres 4 lat. Dokładna wysokość stypendium zależy od przebiegu i wyników rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UŁ.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowani kandydaci przed złożeniem jakichkolwiek dokumentów proszeni są o kontakt z kierownikiem projektu dr hab. Patrykiem Gałuszką, prof. UŁ patryk.galuszka@uni.lodz.pl oraz o zapoznanie się z następującymi informacjami:
• Przebieg rekrutacji Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego https://www.old2.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/sdns-rekrutacja
• Wymagane dokumenty https://www.old2.uni.lodz.pl/plik/16783/c3995272f73522103f4e19620d578be2
• Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do szkoły doktorskiej w UŁ http://www.old2.uni.lodz.pl/plik/9757/372de897e0c6cbd6803e5993de4d42f5