Diagnoza w kulturze (Poznań)

W dniach 15-16 października 2015 roku w Poznaniu odbędzie się konferencja „Diagnoza w kulturze„.

Organizatorami wydarzenia są: Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK ZAMEK w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Instytut Socjologii UAM.

Jak czytamy w zaproszeniu: „Animacja społeczno-kulturowa, edukacja kulturowa, edukacja artystyczna, projekty rewitalizacyjne, artystyczne projekty społeczne, projekty oparte o współpracę środowiskową, formy aktywizmu miejskiego, projekty aktywizujące społeczności lokalne  to te obszary współczesnych praktyk społeczno-kulturowych, którym humanistyka i nauki społeczne mogą dostarczać niezbędnej wiedzy oraz narzędzi dla świadomego i sprawczego działania. Popularna dziś praca metodą projektu prowadzi do zadowalających efektów tylko wtedy, gdy nie jest „odklejona” od jakości otoczenia społecznego, w którym ma być stosowana. Gdy zakłada konsultowanie swoich pomysłów z mieszkańcami świata społecznego, z którymi chcemy współpracować. Gdy uwzględnia ich możliwości, braki i potrzeby. Praca animatorów społeczno-kulturowych, aktywistów miejskich, edukatorów, pracowników instytucji kultury, nauczycieli, pracowników opieki społecznej dotyka najbardziej podstawowych kategorii ważnych dla humanisty, badacza jakościowego, analityka praktyk społeczno-kulturowych, antropologa i socjologa codzienności: pojęcia kultury, uczestnictwa/nieuczestnictwa w kulturze, praktyk kulturowych, animowania społeczności lokalnych, edukacji kulturowej, kompetencji kulturowej, kapitałów społecznego i kulturowego, wykluczenia społeczno-kulturowego, dystynkcji społecznej, integracji-różnicowania wspólnot kulturowych, produkcji i reprodukcji kulturowej, zmiany społeczno-kulturowej, porządków aksjo-normatywnych, marginalizacji, przechwycenia, oporu, subwersji, kolonizacji. (…)
Chcemy odświeżyć, a następnie poszerzyć zasób narzędzi diagnozy kulturowej, położyć nacisk na interdyscyplinarny charakter relacji pomiędzy ich różnorodnymi obszarami, na ich specyficzny modus łączenia teorii z praktyką. (…) 

Proponowany zakres tematyczny konferencji:

  • Kompetencje kulturowe. Jak diagnozować?
  • Partycypacja kulturowa – przedmiot i metoda diagnozy;
  • Media diagnozowane – media diagnozujące;
  • Diagnoza w animacji i edukacji kulturowej;
  • Otoczenie społeczne instytucji kultury;
  • Diagnoza w projektach miejskich;
  • Diagnoza w projektach artystycznych;
  • Diagnoza w badaniach światów społecznych.

Termin nadsyłania abstraktów: 15 września 2015 na adres: konferencja@cpe.poznan.pl

Więcej informacji o konferencji dostępnych jest TUTAJ.

[12.10.15] Program konferencji