Książki o muzyce w wolnym dostępie od Springera

Jedno z największych międzynarodowych wydawnictw naukowych – Springer, udostępnił w wolnym dostępnie swoje książki i artykuły wydane w 2004 roku i wcześniej. W uwolnionych zbiorach znalazło się też sporo prac o muzyce. Wyszukując po tytule jest ich aż 54 tysiące (pełen wykaz tutaj) – od nauk społecznych aż po medycynę (zob. grafika po prawej stronie)!…

Czytaj więcej...

Edukacja Kulturowa – Podręcznik (tom 1 i 2)

Centrum Praktyk Edukacyjnych (CPE) z Poznania wydało dwa podręczniki (lub poręczniki/poradniki) poświęcone edukacji kulturowej. Pierwszy z nich pod redakcją Rafała Koschany i Agaty Skórzyńskiej ukazał się w 2014 roku (wydawca: Centrum Kultury Zamek): „publikacja zawiera wypowiedzi badaczy, zapisy debat i dyskusji z organizatorami kultury, ankietę internetową z doświadczonymi praktykami, prezentuje także najlepsze projekty edukacyjne w…

Czytaj więcej...

Publikacje z zakresu socjologii kultury na platformie Otwórz Książkę

Wakacje to dobry czas na odrabianie zaległości w czytaniu. Każdy ma kilka (lub nawet kilkanaście!) takich książek, które czekają aby w wolnej chwili do nich zajrzeć. Poniżej przedstawiam wybrane książki z zakresu szeroko pojętej socjologii kultury, do których moim zdaniem warto sięgnąć. Prace umieszczono w wolnym dostępie na platformie Otwórz Książkę. 1969, Z historii i socjologii…

Czytaj więcej...

Muzyka w badaniach ilościowych (cz. 2)

Przedstawiam drugą część cyklu wpisów dedykowanych przeglądowi badań ilościowych nad muzyką. Miłej lektury! 🙂   2015, Musical Preferences are Linked to Cognitive Styles, D.M.Greenberg et al., PLOS ONE 10(7). 2014, Praktyki kulturalne Polaków, Wydawnictwo UMK. Opera albo o praktyce elitarnej s. 157 Słuchanie muzyki i oglądanie filmów s. 183 Koncert na powietrzu s. 195 Klub i pub muzyczny s…

Czytaj więcej...

Poszerzenie pola kultury („Kultura Współczesna” online)

Redakcja kwartalnika „Kultura Współczesna” udostępniła na swojej stronie internetowej numer 3 pisma wydany w 2014 poświęcony problematyce poszerzania pola kultury. O ogólnej koncepcji numeru czytamy: „(…) Najbardziej istotne okazało się jednak postępujące redefiniowanie takich pojęć oraz zakresów działań, jak kultura, sektor kultury, instytucje kultury, uczestnictwo w kulturze, aktywność kulturalna, ruchy kulturowe, kultura miejska itp. Problematyczność…

Czytaj więcej...

Nowości Badawcze Obserwatorium Kultury (newsletter NCK)

W kwietniu ukazał się pierwszy numer „Nowości Badawcze Obserwatorium Kultury” – newslettera przygotowywanego przez Narodowe Centrum Kultury. Newsletter obejmuje następujące zagadnienia: praca w kulturze, zarządzanie kulturą, polityka kulturalna, animacja kultury, edukacja kulturalna, czytelnictwo, przemysł muzyczny. W jego pierwszym numerze omówiono m.in następujące raporty: „Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 r”, „Praktyki kulturalne Polaków”, „Aktywność i…

Czytaj więcej...