Nowy artykuł o gustach muzycznych Polaków

W numerze 4 czasopisma naukowego Studia Socjologiczne ukazał się artykułu „The Homology of Musical Tastes in Poland„, który bazuje na wynikach badania ilościowego zrealizowanego w ramach projektu badawczego Dystynkcje muzyczne. Z całym artykułem można się zapoznać się TUTAJ lub TUTAJ.

Głównym celem tej analizy jest ustalenie, preferowanie jakich gatunków muzyki związane jest z usytuowaniem w hierarchii społecznej silniej, a jakich słabiej. W artykule wykorzystano dane z badania zrealizowanego w 2019 roku na ogólnopolskiej próbie dobranej metodą losową. Wyjaśnianym zjawiskiem jest sześć gatunków, które wydają się w miarę trafnym odzwierciedleniem szerokiego spektrum upodobań muzycznych Polaków: muzyka poważna, jazz, rock, rap, pop i disco polo. Wyniki analizy wskazują, że zróżnicowanie gustów muzycznych nie sprowadza się do jednego wymiaru. Wprawdzie hierarchia klasowa odtwarza się najsilniej w preferowaniu muzyki poważnej, jednak niewiele ustępują jej upodobania do jazzu, rocka i disco polo. Poza stratyfikacją klasową lokują się preferencje do muzyki popularnej i rapu. Wynikałoby stąd, że mechanizmy stratyfikacyjne nie obejmują wszystkich form aktywności i oddziałują wybiórczo. Preferencje muzyczne okazują się wyjątkowo silnie związane z kapitałem kulturowym rodziców i wykształceniem respondentów. One to głównie uruchamiają kształtowanie dystansów klasowych.