Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego (Szczecin)

Wmuzyka_tagi Szczecinie w dniach 21 – 22 marca 2016 roku odbędzie się konferencja naukowa „Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej I st. Specyfika kształcenia małego dziecka„. Organizatorami wydarzenia jest Zakład Edukacji Muzycznej Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie.

Jak podkreślają organizatorzy: ” (…) Zmiany w polskim szkolnictwie muzycznym I st., ustawowe obniżenie obowiązku szkolnego, coraz młodsze dzieci w szkole, wkraczająca do szkół muzycznych edukacja medialna budzą wiele pytań i wątpliwości. Przede wszystkim o sens istnienia i jakość dzisiejszej szkoły muzycznej. Jakich wymaga zmian? Jaki jest/będzie  charakter pracy nauczyciela, w jakie kompetencje merytoryczne, metodyczne i moralne powinien być wyposażony? Jaka jest rola nauczyciela we wczesnej edukacji muzycznej? Jakimi metodami może się posłużyć? Czy kształcenie nauczycieli na uczelniach artystycznych dostarcza wystarczającej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej nauczania małych dzieci oraz roli muzykowania zespołowego?”.

Referaty mają obejmować jeden z 6 obszarów tematycznych:

 1. Formalna edukacja muzyczna w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych.
 2. Kształcenie muzyczne małego dziecka w doświadczeniach innych krajów.
 3. Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej.
 4. Kompetencje i dyspozycje osobowościowe nauczycieli małych dzieci.
 5. Metody kształcenia muzycznego specyficzne dla edukacji wczesnoszkolnej. Doświadczenia polskie i innych krajów.
 6. Sukcesy i porażki małego ucznia.

Organizatorzy przewidują też (w dniach 22-23 marca) bezpłatne warsztaty z metodyki pracy z małym dzieckiem w szkole muzycznej. Proponują następujące zagadnienia:

 1. Zespoły smyczkowe;
 2. Zespoły rytmiczne;
 3. Zespoły wokalne;
 4. Zespoły perkusyjne;
 5. Zespoły fletowe;
 6. Zespoły taneczne.

Zgłoszenia czynnego udziału można przesyłać do 30 listopada.

WWW