W stronę (syn)estetycznego uczestnictwa w kulturze (Warszawa)

Oddział Warszawski PTS oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zapraszają na spotkanie pt. „W stronę (syn)estetycznego uczestnictwa w kulturze

Punktem wyjścia do rozważań będzie książka „Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi” autorstwa Izabelli Bukraby-Rylskiej, Marii Wieruszewskiej i Konrada Burdyki (Scholar 2017). Wiodącym wątkiem w dyskusji będą uwzględnione w trakcie badań nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym i opisane w ww. książce postulaty neonaturalistycznego zwrotu w humanistyce: uznania podstawowej roli materialności i fizycznych oddziaływań; rozstania z tekstualizmem i zaniechania „kognitywistycznych redukcji” na rzecz specyficznie wyrażanych znaczeń fizycznych i emocjonalnych; odejścia od stosowania w socjologii jakościowej kategorii rozumienia i zastąpienia jej kategorią doświadczenia.

W spotkaniu udział wezmą:
prof Izabella Bukraba-Rylska, Zakład Antropologii Kultury Wsi IRWiR PAN
prof Wojciech J. Burszta, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS
dr Konrad Burdyka, Zakład Antropologii Kultury Wsi IRWiR PAN

Moderacja: dr Piotr Binder (Zespół Socjologii i Antropologii Kultury IFiS PAN)

Spotkanie odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 r. w Warszawie, w Pałacu Staszica (ul Nowy Świat 72), w Bibliotece IRWiR PAN (s.274) o godz. 17:00.

Podczas spotkania będzie możliwe kupienie książki „Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi” w promocyjnej cenie.