Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 r. (raport GUS)

raportNa dniach ukazał się raport „Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 r.” przygotowany przez Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Głównego Urzędu Statystycznego.

Publikacja wpisuje się w długoletnią tradycję GUSowskich badań nad praktykami kulturowymi Polaków. Jak czytamy w Przedmowie do raportu: „Publikacja niniejsza została opracowana na podstawie wyników badania modułowego gospodarstw domowych na temat uczestnictwa ludności w kulturze, przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w styczniu 2015 roku. (…) Prezentowane w publikacji dane dotyczą czytelnictwa książek i prasy, słuchania radia i muzyki, oglądania telewizji i filmów, korzystania z Internetu, uczęszczania do instytucji widowiskowych i rozrywkowych, a także wydatków gospodarstw domowych na kulturę i ich wyposażenia w przedmioty użytku kulturalnego oraz oceny możliwości zaspokojenia potrzeb kulturalnych”.

Oto wybrane wyniki (za NCK):

  • 54,1% – odsetek osób, które przeczytały co najmniej jedną książkę w ciągu roku (o 3% więcej niż w 2009 roku);
  • Kultura kojarzy się respondentom przede wszystkim ze sztuką (41%) oraz stylem życia i obyczajami (40,8%), edukacją i rodziną (32,7%), tradycją, zwyczajami oraz wspólnotami społecznymi i kulturowymi (32,1%), z wiedzą i nauką (26,7%).

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.

Zob. także:

Kultura w 2014 roku (raport GUS)

Muzykowanie w Polsce. Badanie podstawowych form aktywności muzycznych Polaków (raport)

Praktyki kulturalne Polaków (raport)

Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa (raport)