Sztuka Edukacji. Artysta wraca do szkoły (Białystok)

W Białymstoku w dniach 23-24 października 2014 roku odbędzie konferencja „Sztuka Edukacji. Artysta wraca do szkoły„. Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Galerię Arsenał w Białymstoku we współpracy z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki.

Konferencja Sztuka Edukacji jest drugą z cyklu konferencji edukacyjnych zainicjowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poświęconych tematyce edukacji kulturalnej. Pierwsza odbyła się w listopadzie 2013 r. w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Tematem przewodnim była obecność kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a instytucją kultury, organizacjami pozarządowymi oraz artystami przy tworzeniu projektów edukacyjnych.

Tematem konferencji zaplanowanej na październik br. w Galerii Arsenał w Białymstoku jest nauczanie sztuki jako przykład partnerskiej współpracy przy realizacji programu nauczania pomiędzy podmiotami działającymi w kulturze a szkołami. Zagadnieniem podstawowym będzie więc współpraca artysty i instytucji sztuki z instytucjami oświatowymi. Sztuka i kultura są niezbędnymi elementami wykształcenia. Sztuka współczesna posługuje się kodami popkultury czytelnymi dla młodych odbiorców, więc może stanowić dla nich płaszczyznę artykułowania i rozwiązywania wielu problemów. Świadomi tego są zarówno artyści, jak kuratorzy i animatorzy kultury. Chcielibyśmy tym doświadczeniem podzielić się ze środowiskiem nauczycieli i edukatorów, a także pokazać na konkretnych przykładach, że współpraca edukatorów, nauczycieli, animatorów i artystów jest możliwa i efektywna. Realizacja podstawy programowej może i powinna odbywać się poprzez współdziałanie obu środowisk i temu też tematowi chcemy poświęcić to spotkanie”.

Głównym cele konferencji jest uruchomienie platformy „wymiany informacji i doświadczeń między twórcami, instruktorami a nauczycielami, którzy współtworzą przestrzeń edukacji w zakresie sztuki w instytucjach oświatowych, ale również w mniejszych i większych instytucjach kultury, od muzeum do gminnego ośrodka kultury, wiejskiej świetlicy czy biblioteki”.

Do kogo kierowane jest spotkanie? „Zapraszamy do zaprezentowania dokumentacji działań warsztatowych artystów, pracujących w różnych dziedzinach sztuki m.in: teatrze, muzyce, sztukach wizualnych, literaturze. Zapraszamy nauczycieli i współpracujących z nimi animatorów kultury, którzy doświadczyli już pracy z artystami i instytucjami kultury, by mogli opowiedzieć o swoich przemyśleniach dotyczących pożytków płynących z takiego współdziałania. Czekamy również na pedagogów, którzy chcieliby skorzystać z doświadczeń już istniejących, by zaplanować swoje własne działania. Oczekujemy na zgłoszenia nauczycieli przedmiotów tradycyjne łączonych ze sztuką (np. język polski, historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie etc.), ale również przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, gdyż mimo nieoczywistych związków wielu artystów w swojej pracy buduje relację z matematyką, fizyką czy biologią.”

Zgłoszenia projektów do 6 października. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Oficjalna strona WWW konferencji.