Społeczeństwo przejścia? Spojrzenia socjologiczne na różnorodność kulturową (Warszawa)

Oddział Warszawski PTS zaprasza do udziału w spotkaniu Społeczeństwo przejścia? Spojrzenia socjologiczne na różnorodność kulturową

Punktem wyjścia dyskusji będzie praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kurczewskiej we współpracy z Martą Karkowską pt. „Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce: ramy, właściwości, epizody” (Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2016), która stanowi zbiór refleksji zarówno teoretycznych jak i empirycznych na temat tego, jak trzeba badać kulturę (kultury) społeczeństwa polskiego, jakie są najważniejsze kategorie badawcze, jakie diagnozy społeczne i kulturowe są konieczne, by odpowiedzieć na pytania o doświadczenia polskiego społeczeństwa z kulturą w jej najszerszym rozumieniu.

W spotkaniu udział wezmą:
Prof. Dariusz Gawin (MPW/IFiS PAN)
Prof. Wiesław Gumuła (UJ)
Dr Marta Karkowska (IFiS PAN)
Prof. Joanna Kurczewska (IFiS PAN)
Prof. Marek S. Szczepański (UŚ)

Moderacja: dr Piotr Binder (OW PTS)

Czas i miejsce: 16 listopada, godz. 17:00, sala 232, II piętro, Pałac Staszica (Nowy Świat 72), Warszawa

Po spotkaniu będzie można zakupić wspomniany powyżej tom w promocyjnej cenie.

O naszych gościach:

Dariusz Gawin – historyk idei, publicysta, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, szef Instytutu Starzyńskiego. Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Ostatnio wydał książkę Wielki zwrot. Ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956-1976 (Znak 2013).

Wiesław Gumuła – profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących socjologii finansów. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Opublikował miedzy innymi następujące książki: „Własność: meandry prywatyzacji i uspołecznienia w teorii społecznej Karola Marksa (2000); „Teoria osobliwości społecznych: zaskakująca transformacja w Polsce” (2008). Od wielu lat pracuje również na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych. Obecnie kieruje Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Krakowie.

Marta Karkowska – Adiunt w Zespole Socjologii i Antropologii Kultury IFiS PAN, pracownik Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN. Zajmuje się badaniami nas szeroko rozumianą pamięcią społeczną, a także archiwizacją danych jakościowych.

Joanna Kurczewska – socjolog i historyk idei, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jest kierownikiem Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury. Redaktorka czasopism (w latach 1999-2015 redaktor naczelna Polish Sociological Review) i serii wydawniczych, np. „Oblicza Lokalności” oraz “Peter Lang – Polish Studies in Culture, Nation and Politics”. Zajmuje się inteligencją, socjologią historyczną, socjologią teoretyczną, historią myśli społecznej. Jest autorką i redaktorką m.in.: Technokraci i ich świat społeczny (1997), Patriotyzm(y) polskich polityków (2002), Kultura narodowa i polityka (2000), Polish Borders and Borderlands in the Making (2006), Oblicza lokalności: ku nowym for- mom życia lokalnego (2008) oraz Głosy w sprawie interdyscyplinarności (wraz z M. Lejzerowicz, 2014).

Marek S. Szczepański – kieruje Zakładem Socjologii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się socjologią zmiany społecznej, socjologią miasta, socjologią społeczności lokalnych i socjologią edukacji. Jest twórcą nowej gałęzi socjologii – osmosocjologii, czyli dziedziny badającej wpływ woni na zróżnicowane sfery życia społecznego i stosunki społeczne. Jest autorem i (współ)redaktorem m.in.: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej (2002), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych (2002), Współczesne teorie społeczne : w kręgu ujęć paradygmatycznych (2014).