Seriale telewizyjne a dystanse klasowe w Polsce (artykuł)

W czasopiśmie naukowym Studia Socjologiczne ukazał się nasz artykuł zatytułowany ” Seriale telewizyjne a dystanse klasowe w Polsce„.

Tekst poświęcony jest jednemu z wymiarów stratyfikacji kultury, jakim jest oglądanie seriali telewizyjnych. Opierając się na danych z badania zrealizowanego w 2019 roku na próbie ogólnopolskiej chcemy ustalić, w jakim stopniu ten sposób spędzania czasu wolnego związany jest z pozycją klasową. Okazuje się, że oglądanie seriali niezbyt silnie zależy od pozycji klasowej, jeżeli kontrolowane są inne czynniki. Ani częstość oglądania, ani rodzaje, ani stopień złożoności seriali nie wchodzą w istotne zależności z usytuowaniem w hierarchii społecznej utożsamianej z pozycją rynkową i stosunkiem do szeroko rozumianej własności. Natomiast ważnymi zmiennymi wyjaśniającymi okazują się inne cechy związane z pozycją klasową. Są to wykształcenie respondentów i pochodzenie społeczne. Zgodnie z oczekiwaniami wyższe wykształcenie respondentów i matek zwiększa szanse oglądania seriali zaliczanych do „wyższej” kultury, podczas gdy oglądanie seriali o niższej złożoności związane jest z niższym kapitałem edukacyjnym. Sugerowałoby to, że oglądanie seriali może sprzyjać odtwarzaniu się podziałów klasowych.

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ.