Rynek pracy artystów i twórców w Polsce (raport)

W 2013 roku ukazał się raport „Rynek pracy artystów i twórców w Polsce” pod redakcją Doroty Ilczuk.

Projekt został zrealizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy i Fundację Pro Cultura. Badanie zostało dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Głównym celem projektu było zbadanie tendencji na rynku pracy twórców i artystów oraz wskazanie szans i zagrożeń jego rozwoju.

Badanie składało się z 2 modułów:

1. Kwerenda dostępnych źródeł danych i analiza danych statystycznych oraz pochodzących z raportów dotyczących rynku pracy twórców i artystów w latach 2000-2010 w aspekcie popytowym i podażowym.

2. Dwa ilościowo-jakościowe badania terenowe: Metropolia Warszawa i Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny we wskazanym wyżej aspekcie badawczym.

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.

WWW