Publikacje

 

Książki
Muzyka, młodzież i styl życia. O uczestnictwie w kulturze muzycznej warszawskiej młodzieży, WWS, Warszawa 2017;

The Sociology of the Invisible Hand, Peter Lang,  Frankfurt am Main 2018 (razem z A.Mica, R.Wiśniewski i I.Zielińska).

 

Artykuły / rozdziały w książkach

2020, The Homology of Musical Tastes in Poland, Studia Socjologiczne 4/2020, s. 183-211 (razem z H.Domańskim, D.Przybyszem i K.Zawadzką).

2019, Independent from What Exactly? The Polish Recording Industry in the 1990s, w: P.Gałuszka (red,), Made in Poland. Studies in Popular Music, Routledge 2019 (razem z P.Gałuszką).

2018, Wybrańcy czy ofiary losu? Kilka uwag o prestiżu zawodowym osób wykonujących profesje muzyczne w Polsce, Pogranicze. Studia Społeczne, T. XXXIV, s. 149-169 (razem z Kingą Zawadzką).

2018,  Rethinking Independence: What Does ‚Independent Record Label’ Mean Today?, w: Ewa Mazierska, Les Gillon, Tony Rigg (red.), Popular Music in the Post-Digital Age Politics, Economy, Culture and Technology, Bloomsbury Academic 2018 (razem z P.Gałuszką).

2018A participatory approach in music education: Searching for guidelines for a dynamic and diverse learning environment, w: D.Forrest (red.), Proceedings of the International Society for Music Education. 33rd World Conference on Music Education, ISME, Baku 2018, s. 162-168 (razem z M.Sarnowską i A.Świtałą).

2018, Aestheticization of everyday life on the example of musical practices of Warsaw’s adolescents, Societas/Communitas 1-1(25-1), s. 119-134.

2017, The Globalization of Popular Music:A Focus on Women in Poland, w: Joseph A. Kotarba (red.), Understanding Society Through Popular Music (3rd edition), Routledge.

2017, Artist & Repertoire goes online. Evidence from Poland, Media Industries, vol 4, nr 1 (razem z Patrykiem Gałuszką);

2016Wydawcy muzyki poważnej i elektronicznej wobec wyzwań polskiego rynku fonograficznego: misja, strategie, oczekiwania, Zarządzanie w Kulturze, nr 4/2016, s. 371-384 (razem z Patrykiem Gałuszką);

2016Running a record label when records don’t sell anymore: Empirical evidence from Poland, Popular Music, nr 1/2016, s. 23-40 (razem z Patrykiem Gałuszką);

2015, Od kontestacji do estetyzacji życia codziennego. Kilka uwag o znaczeniu i funkcji muzyki w życiu młodzieży, Pogranicze. Studia Społeczne, T. XXVI, s. 131-150.

2012, Muzyka w relacjach społecznych. O integrującej funkcji muzyki na przykładzie kultury afroamerykańskiej, w: M.Szupejko, R.Wiśniewski (red.), Horyzonty kultury: pomiędzy ciągłością a zmianą. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Elżbiecie Rekłajtis, Wyd. UKSW, Warszawa 2012. s. 431-447;

2012, Muzyka popularna w służbie rewolucji. Rzecz o tzw. muzyce zaangażowanej, Maska – Magazyn Antropologiczno-Społeczno Kulturowy, nr 15/2012, s. 33-44;

2012, Muzyka i nowe media (wybrane zagadnienia), w: K.Stachura, A.Kuczyńska (red.), Pomiędzy realnością a wirtualnością. Internet i nowe technologie w życiu codziennym, Wyd. WAS i OBiAS, Gdańsk – Warszawa 2012, s. 40-51.

 

Recenzje

2017Workshop Review: New Economic Sociology and Sociology: Where Do They Meet? Where Do They Diverge? Warsaw, May 22–23, 2017, Journal of Economic Sociology, nr 4/2017, s. 194-198 (razem z A.Micą i M.Olcoń-Kubicką).

2011, Od estetyki socjologicznej do socjologii interpretatywnej (recenzja książki Nathalie Heinich „Socjologia sztuki”), Kultura i Społeczeństwo, nr 1/2011, s. 212 – 215.

 

Raporty

2020, Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego // A comprehensive study of the Polish music market, IBS & QM, Warszawa.

2017Edukacja muzyczna oparta o model partycypacyjny a zachowania społeczne i uczestnictwo w kulturze // Participatory Approach in Music Education and its Influences on Social Behaviour and Participation in Culture, FMJDW, 2017.

2016Dynamiki karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego, PRM, Warszawa 2016.

2014, Muzykowanie w Polsce. Badanie podstawowych form aktywności muzycznych Polaków, FMJDW, ISBN: 978-83-931158-3-9, Warszawa 2014.

2013, Rynek fonograficzny w Polsce 2011/2012, IMiT & POLMiC, ISBN:978-83-932955-5-5, Warszawa 2013.

 

Numery tematyczne czasopism naukowych

2019Music as a social phenomenon – theoretical concepts and empirical inquiries // Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki badań, Miscellanea Anthropologica et Sociologica (razem z A.Rozalską i K.Stachurą).

2018Socjologia sztuki i muzyki, Pogranicze. Studia społeczne, T. XXXIV (razem z B.Jabłońską i K.Niziołek).

 

Inne

Jak słuchają Polacy? [wywiad, Gazeta Wyborcza, 27.11.13, s.16].

 

Wystąpienia publiczne (konferencje, sympozja, wykłady itd.)

2020, 10thUCW „EXPECTED INEQUALITIES AND UNINTENDED SYMMETRIES”, tytuł referatu: Who is 'high’ and who is 'low’ in musical tastes? Stratification inside cultural 'repertoires’, 11-12 May 2020 Warsaw (online).

2019, wystąpienie podczas seminarium Zakładu Badania Kultury Współczesnej IS UJ, Kraków, 15 stycznia 2019. Tytuł referatu: Gust muzyczny i stratyfikacja kultury w ujęciu teoretycznym i badawczym (przegląd zagadnień)

2018, konferencja „Antropologiczne podstawy muzyki”, UMFC, Warszawa, 22 listopada 2018. Tytuł referatu: Elitarne, masowe czy ludowe? O gustach muzycznych Polaków i stratyfikacji kultury

2017,  I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji #Grajmywszkole, SWPS, Warszawa,  9-11 grudnia 2017. Tytuł wystąpienia: Model partycypacyjny wychowania muzycznego – prezentacja wyników badania

2017, The 8th Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction: Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry Poland – Łódź, July 4-8, 2017. Tytuł referatu: Interactionism and interpretive sociology in music studies : the Polish perspective

2017, Konferencja „Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych – od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych”, Warszawa, 12-13 czerwca 2017 r. Tytuł referatu: Edukacja muzyczna, kształcenie nieformalne i rynek pracy muzyków – rzecz o edukacji i przygotowaniu zawodowym osób wykonujących profesje muzyczne w Polsce

2017, Udział w panelu dyskusyjnym „Aktualny stan obiegu muzyki w dobie cyfrowej” podczas III Konwencji Muzyki Polskiej, Warszawa, 16 maja 2017 r.

2017, Konferencja „Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki badań”, Warszawa, 27 kwietnia 2017 r. Tytuł referatu: Wybrańcy czy ofiary losu? Kilka uwag o prestiżu zawodów muzycznych w Polsce

2016, XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Gdańsk, 14-17 września 2016. Tytuł referatu: Oblicza polskiej transformacji ustrojowej w biografiach muzyków. Analiza zjawiska na przykładzie badań empirycznych nad dynamiką karier osób wykonujących zawody muzyczne

2016Arts and creativity: working on identity and difference, The ESA Research Network Sociology of the Arts 9th midterm conference, 8-10 września 2016, Porto. Tytuł wystąpienia: Amateur and semi-amateur musical practises. Empirical evidence from Poland

2015, Konferencja „Kultura od nowa. Badania – Trendy – Praktyka”, 18 września 2015, Gdańsk. Tytuł wystąpienia: „Nowe” modele produkcji kulturowej a kultury kultury muzycznej. Analiza zjawiska na przykładzie polskich firm fonograficznych

2014, Wystąpienie na zaproszenie socjologów z Uniwersytetu Gdańskiego i Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 7 maja 2014, Gdańsk. Tytuł wystąpienia: Rynek fonograficzny w Polsce: ludzie, instytucje, procesy

2014, Konferencja „Jaka jest polska fonografia?”, 21 stycznia 2014, Warszawa. Tytuł wystąpienia: Rynek fonograficzny w Polsce 2011/2012 (oficjalna prezentacja raportu)

2013, Europejskie Targi Muzyczne „Co jest grane”, 1 grudnia 2013, Warszawa. Tytuł wystąpienia: Rynek muzyczny w Polsce (wstępna prezentacja raportu)

2013    Kultury kontestacji – dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, 20 – 21 listopada 2013, Warszawa. Referat: Od kontestacji do estetyzacji życia codziennego. Kilka uwag o znaczeniu i funkcji muzyki w życiu młodzieży

2013, XV Zjazd Socjologiczny, 11 – 14 września 2013, Szczecin. Referat: Muzyka, młodzież i styl życia – w stronę jakiego uczestnictwa w kulturze?

2013, Wykład dla nauczycieli muzyki w ramach programu edukacyjno-animacyjnego „Akcja labirynt 2013”. 8 maja 2013, Warszawa. Tytuł wystąpienia: Wspólne aktywności muzyczne i ich znaczenie w budowaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych

2012, Przyszłość technik badawczych w socjologii, 25 – 26 października 2012, Łódź. Tytuł  referatu: Muzyka jako przedmiot badań socjologicznych. Kilka refleksji z badań własnych;

2012, 7th Conference of  The European Research Network Sociology of the Arts (European Sociological Association mid-term conference). Wiedeń, 5-8 września 2012. Tytuł referatu: Reflexivity or routine? Music in everyday life of Polish adolescents

2010, XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Co się dzieje ze społeczeństwem?”, Kraków, 8-11 września 2010. Tytuł referatu: Kultura muzyczna w dobie nowych mediów

2010, Konferencja pt. „Za progiem kultury popularnej…”, UKSW, Warszawa, 21 maja 2010. Tytuł referatu: Muzyka popularna w służbie rewolucji. Rzecz o tzw. muzyce zaangażowanej

 

Audycje radiowe / programy telewizyjne

Nowe media i edukacja muzyczna, Program Drugi Polskiego Radia („Dwójka”), audycja Tomasza Szachowskiego, 10 czerwca 2013;

O muzyce, młodzieży i zmianie pokoleniowej, Radio TOK FM, Poranek TOK FM, audycja  Piotra Maślaka, 29 listopada 2013;

Muzyczny portret Polaków, „Czwórka” Polskie Radio, 4 do 4, audycja Krzysztofa Grzybowskiego, 9 grudnia 2013;

Jaka jest polska fonografia?, „Czwórka” Polskie Radio, Poranek OnLine, audycja Justyny Dżbik, 21 stycznia 2014;

Raport o polskim rynku fonograficznym, Program Drugi Polskiego Radia („Dwójka”), audycja Adama Suprynowicza, 27 stycznia 2014;

O ewolucji nośników muzyki i rynku fonograficznym w Polsce, RDC Polskie Radio, Markowy Program, audycja Marka Wiernika, 7 marca 2014;

Audycja o polskim rynku fonograficznym, Studencie Radio Żak, Radiogrzałka, program Wojciecha Zakrzewskiego, 13 luty 2015;

Polski gust muzyczny – disco polo muzyka demokratyczna czy demoralizująca?, TVP Kultura, „Hala Odlotów”, program Katarzyny Janowskiej i Maksa Cegielskiego, 26 lutego 2015.

Dlaczego Polacy słuchają disco polo?, Radio TOK FM, „Magazyn Radia TOK FM”, program Karoliny Głowackiej, 11 lutego 2017.

Muzyka jako zjawisko społeczne, Radio Kampus, „Kampus Główny”, 12 kwietnia 2017.

Lepiej niż poseł i sprzątaczka. Kariera muzyka, Radio TOK FM, OFF Czarek, program Cezarego Łasiczki, 25 maja 2017.

O badaniu gustów muzycznych Polaków, Radio TOK FM, OFF Czarek, program Cezarego Łasiczki, 8 sierpnia 2018.

Lepiej niż poseł lub sprzątaczka, ale gorzej niż urzędnik państwowy, Radio TOK FM, OFF Czarek, program Cezarego Łasiczki, 11 czerwca 2019.

Kto słucha muzyki klasycznej, a kto disco polo? Radio TOK FM, OFF Czarek, program Cezarego Łasiczki, 3 sierpnia 2020.