Przemieszczenia fizyczne, przemieszczenia symboliczne. Sztuka i dziedzictwo kulturowe między życiem codziennym a światem sztuki (Poznań, III Zjazd PTK)

Podczas III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (Poznań, 21-23 września 2017 r.) razem z dr Dominikiem Porczyńskim poprowadzimy sesję tematyczną zatytułowaną „Przemieszczenia fizyczne, przemieszczenia symboliczne. Sztuka i dziedzictwo kulturowe między życiem codziennym a światem sztuki„. Sesja odbędzie się 21 września w godzinach 16:45-18:45. Aktualny harmonogram Zjazdu dostępny jest TUTAJ.

Program sesji

  • Przemysław Kisiel, Dziedzictwo kulturowe w społeczeństwie ponowoczesnym – przemieszczenia i transformacje
  • Paweł Możdżyński, Przechwycenia i przemieszczenia. Sztuka w przestrzeni miejskiej
  • Andrzej Kisielewski, Przemieszczające się rzeczy i znaczenia. Uwagi o masce Fang, łodziach masawa i lalkach kachina
  • Filip Skowron, Ujawnione migracje przedmiotów. Dwie muzealne strategie wobec egzotyki
  • Monika Bryl, Oryginał/kopia/falsyfikat – o migracjach obiektów na rynku sztuki i ich waloryzacji
  • Izabela Franckiewicz-Olczak, Fizyczna i symboliczna dedystancjacja muzeów sztuki współczesnej

Referaty wyłożone

  • Elżbieta Nieroba, Pomiędzy sacrum a profanum. Instrumentalizacja dzieł sztuki we współczesnych praktykach muzealnych
  • Piotr Szenajch, Trajektoria i kłącze jako metafory wielowymiarowej mobilności biograficznej uznanych artystów
  • Anita Basińska, Agnieszka Jeran, O efektach międzykulturowej migracji wzorów i obiektów w projektowaniu przestrzeni biurowych i domowych
  • Adam Pisarek, Jakub Dziewit, Kulturotwórcza rola artystycznych i pozaartystycznych obiegów fotografii. Przypadek Zapisu socjologicznego Zofii Rydet

Tego samego dnia w godzinach 14:15-16:15 będę miała swoje wystąpienie w ramach sesji „Migracje i transfery w muzyce”. Moja prezentacja zatytułowana jest „Rozproszenie kanonu czy zawężanie się gustów muzycznych? O migracjach i transferach w muzyce na przykładzie preferencji muzycznych Polaków”. Zapraszam 🙂