Prawo autorskie – studium przypadku (seminarium, Warszawa)

Narodowy Instytut Audiowizualny zaprasza na seminarium zatytułowane „Prawo autorskie – studium przypadku„, które odbędzie się 24 października w siedzibie NINA w Warszawie.

Podczas najbliższego seminarium nacisk położony zostanie na prawo autorskie i prawa pokrewne w instytucji kultury działającej w obszarze audiowizualnym. Wydarzenie będzie miało również wymiar praktyczny. Odbędą się wykłady z zakresu prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych zagadnień związanych z użytkowaniem i eksploatacją zasobu audiowizualnego w Internecie. Wykłady poprzedzą warsztaty, w ramach których uczestnicy pracować będą nad różnymi kazusami prawnymi, mając do dyspozycji literaturę, orzecznictwo oraz fachowców. Wnioski z pracy warsztatowej zaprezentowane zostaną w czasie sesji pytań i odpowiedzi. Wykłady poprowadzą mecenas Małgorzata Grzybowska z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz doktor Piotr Piesiewicz.

Program wydarzenia:
8:30 rejestracja gości
9:00 otwarcie, powitanie gości (Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Narodowy Instytut Audiowizualny)
9:30 – 12:30 studium przypadku – warsztaty: I. ścieżka warsztatowa nr 1 „Definicje utworu i jego rodzaje” II. ścieżka warsztatowa nr 2 „Pola eksploatacji” III. ścieżka warsztatowa nr 3 „Dozwolony użytek publiczny” IV. ścieżka warsztatowa nr 4 „Dozwolony użytek prywatny”
12:45 przerwa obiadowa
13:30 podsumowanie studium przypadków
14:00 Dzieła osierocone – wykład, prowadzący: mec. Małgorzata Grzybowska (Polski Instytut Sztuki Filmowej)
15:00 Utwór i jego twórca – wykład, prowadzący: dr Piotr Piesiewicz
16:00 zakończenie

Zgłoszenia udziału do 20 października pod adresem https://docs.google.com/forms/d/13E8J2rBi3_sa7bIRaE6u6Ho116BG1J6kwsmnW-izUEM/viewform?edit_requested=true

WWW

FACEBOOK