Praktyki kulturalne Polaków (raport)

Na początku roku w Internecie udostępniono raport z badań „Praktyki kulturalne Polaków” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w ramach programu Obserwatorium kultury.

Jak czytamy na stronie projektu: „Celem realizowanego projektu było dokonanie kompleksowej analizy praktyk kulturalnych podejmowanych współcześnie przez Polaków. Realizacja badania przyczyni się do wzbogacenia dotychczasowej wiedzy na temat omawianych praktyk, a przede wszystkim do uzupełnienia jej o informacje, które dotąd nie były ujmowane w badaniach tego typu. W szerszej perspektywie, badanie miało na celu przyczynić się do stworzenia bardziej wiarygodnych podstaw dla prowadzenia w Polsce polityki kulturalnej oraz edukacyjnej.

Badanie zakładało realizację 1 800 bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych (PAPI) w całej Polsce wśród respondentów zróżnicowanych przede wszystkim ze względu na miejsce zamieszkania (wieś, małe miasta, średnie miasta, duże miasta) wiek oraz płeć. Jego wyniki zostały opisane w raporcie badawczym oraz publikacji książkowej, a także zaprezentowane na konferencji zorganizowanej na zakończenie realizacji projektu.”

Zespół badawczy udostępnił online także bazę danych z przeprowadzonych badań wraz z kluczem kodowym (rar/format xls) oraz narzędzie badawcze (kwestionariusz wywiadu w formacie pdf).

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.

Więcej o samym badaniu można przeczytać TUTAJ.