Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej (konwencja założycielska)

14 marca 2015 roku (sobota) w Sali Konferencyjnej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina odbędzie się konwencja założycielska Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej.

Jak czytamy na stronie PSEiAM: „Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej jest organizacją zrzeszającą nauczycieli, animatorów, muzyków, naukowców, organizacje i instytucje kultury wspierające edukację i animację muzyczną. Jego podstawowym założeniem jest współpraca międzyśrodowiskowa na rzecz formalnej i nieformalnej edukacji muzycznej polskiego społeczeństwa. Nasza organizacja stawia przed sobą następujące zadania:

  • wspieranie idei powszechnego i profesjonalnego kształcenia muzycznego w Polsce i na świecie,
  • tworzenie przestrzeni dla dyskursu publicznego i naukowego wokół aktualnych problemów edukacji i animacji muzycznej,
  • propagowanie nowych metod uczenia i nowoczesnych praktyk animacyjnych,
  • propagowanie tworzenia lokalnych koalicji muzyków, pedagogów i animatorów na rzecz aktywności muzycznej społeczności lokalnych,
  • działanie na rzecz podnoszenia kompetencji i rozwoju zawodowego polskich pedagogów i animatorów muzyki,
  • działanie na rzecz rozwoju podstaw teoretycznych i  badań naukowych wspomagających praktykę nauczania muzyki oraz animację muzyczną,
  • współpracę międzynarodowa w dziedzinie edukacji i animacji muzycznej,
  • współpracę ze zbliżonymi pod względem obszaru działania stowarzyszeniami i organizacjami artystów, pedagogów i animatorów muzyki w Polsce i na świecie,
  • propagowanie idei partnerstwa i współpracy pomiędzy środowiskami biznesowymi a środowiskiem pedagogów i animatorów muzyki”

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać: nauczyciele oświaty i szkół muzycznych, muzycy działający w obszarze edukacji nieformalnej, animatorzy i naukowcy.

Warto śledzić tę inicjatywę!

WWW

Facebook [wydarzenie]

Facebook PSEiAM

Jak można dołączyć do PSEiAM