Plastyka i muzyka w polskich szkołach (raport z badań)

logoNa stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego właśnie ukazał się  raport  z badań nad procesem wprowadzania podstawy programowej z plastyki i muzyki w polskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych autorstwa Marka Krajewskiego i Filipa Schmidta.

Głównym przyczynkiem do badań była potrzeba diagnozy stanu edukacji artystycznej w polskich szkołach w kontekście zmiany podstawy programowej nauczania przedmiotów artystycznych, która miała miejsce w 2009 roku.

Na jakiej podstawie empirycznej oparto analizy? „Analiza forów internetowych tworzonych przez nauczycieli, stron internetowych szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale także ogólnopolskie badania sondażowe oparte na indywidualnych wywiadach, wspomaganych internetowo z nauczycielami  muzyki i plastyki dostarczyły wiedzy m.in. na temat wykształcenia pedagogów, wyposażenia pracowni oraz stosunku uczniów i rodziców do przedmiotów artystycznych.  Jest to pierwsze tego rodzaju badanie, które – mamy nadzieje – będzie interesujące zarówno dla nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i opiekunów, ale także animatorów i edukatorów kultury”.

W publikacji znajdziemy m.in. takie informacje:

  • co trzeci nauczycieli uczący dziś plastyki i/lub muzyki zaczynał swoją karierę ucząc innych przedmiotów;
  • 13% nauczycieli uczących przedmiotów artystycznych ukończyło wyższe uczelnie artystyczne;
  • 30% nauczycieli uważa, że zmiana podstawy programowej z 2009 roku podniosła znaczenie przedmiotów artystycznych w szkole;
  • 86% nauczycieli uważa, że ma za mało czasu podczas lekcji by zrealizować założenia nowej podstawy programowej;
  • 36% szkół traktuje wydarzenia kulturalne odbywające się ne terenie ich placówki jako stały element życia szkoły;
  • 11% szkół informuje na swoich stronach internetowych o systematycznym podejmowaniu współpracy z instytucjami kultury lub organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacja kulturalna.

Raport końcowy z badań dostępny jest TUTAJ.

Inne materiały: