Otwarte spotkania Pracownia Filozofii Muzyki (Warszawa)

Pracownia Filozofii Muzyki działająca w ramach Instytutu Filozofii UW zaprasza do udziału w cyklu otwartych spotkań dyskusyjnych.

Pierwsze spotkanie zatytułowane „Muzyka między dziełem a wydarzeniem” odbędzie się dnia 25 października o godzinie 17:30.

Jak zachęcają organizatorzy: „W ramach cyklu A (spotkania z filozofią muzyki) i B (spotkania nad tekstem) będziemy dyskutować możliwości określenia, opisania i zrozumienia tego, czym jest muzyka – w sferze społecznej, indywidualnej i teoretycznej. Filozofia muzyki podejmuje się odpowiedzenia na pytania o to, czym jest muzyka. Czy jest ona jaką rzeczą – obiektem pewnego typu, czy też może jakąś relacją lub zespołem zdarzeń? A może pojedynczym niepowtarzalnym wydarzeniem, doświadczeniem pewnego typu? Jeszcze inaczej możemy mówić o muzyce jako o pewnym sposobie percypowania świata. Ergon czy energeia? Czym jest muzyka?”.

Aktualny harmonogram spotkań dostępny jest TUTAJ.