Opinie uczniów szkół artystycznych o procesach edukacyjnych (raport)

Pod koniec 2016 roku ukazał się raport „Opinie uczniów szkół artystycznych o procesach edukacyjnych” autorstwa Jolanty Bedner, który bazuje na badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w latach 2013-2016.

Badanie przeprowadzono wśród uczniów szkół muzycznych, liceów plastycznych i szkół baletowych.

W podsumowaniu (s.21) czytamy m.in., że: „uczniowie wszystkich typów szkół artystycznych zazwyczaj wyrażali pozytywne opinie o procesach edukacyjnych zachodzących w ich szkołach, uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia częściej niż pozostali uczniowie zajmowali pozytywne stanowisko wobec działań nauczycieli związanych z organizacja procesów edukacyjnych, uczniowie lubią swoje szkoły, uważają, że doceniane są ich sukcesy, a nauczyciele podkreślają, że zależą one od ich starań i wysiłków”.

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.