Oglądanie filmów z perspektywy podziałów klasowych (artykuł)

W czasopiśmie naukowym Przegląd Socjologiczny ukazał się nasz artykuł zatytułowany „Oglądanie filmów z perspektywy podziałów klasowych„.

Celem tej analizy jest ustalenie, w jakim stopniu upodobania do różnych gatunków filmowych związane są z pozycją klasową, a więc podlegają prawidłowościom stwierdzonym dla innych wymiarów stylu życia. Materiałem empirycznym są dane z badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej w 2019 r. Okazuje się, że preferencje do określonych gatunków filmowych są stosunkowo słabym odzwierciedleniem podziałów klasowych. Potwierdzałoby to hipotezę, że zjawisko homologii między uczestniczeniem w kulturze a stratyfikacją klasową ogranicza się tylko do niektórych form aktywności. Drugi wniosek dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy różne aktywności związane ze spędzaniem czasu wolnego łączą się ze sobą w syndromy kultury, co mogłoby być podłożem konsolidacji podziałów klasowych. Wyniki naszych analiz wskazują na występowanie pewnych zależności między oglądaniem filmów a innymi rodzajami spędzania czasu wolnego, ale są one raczej słabe, co świadczyłoby o tym, że preferencje filmowe nie stały się, jak dotąd, przestrzenią konsolidowania się hierarchii społecznej.

Pełen artykuł dostępny jest TUTAJ.