O stratyfikacji kultury podczas  XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego

Razem z Agatą Rozalską serdecznie zapraszamy na obrady grupy tematycznej G12 „Uczestnictwo w kulturze dla wszystkich czy tylko dla wybranych? Mechanizmy stratyfikacji kultury w polu sztuki i muzyki” podczas XVIII Zjazdu Socjologicznego w Warszawie.

REFERATY W CZĘŚCI 1, PASMO I 15.09, 14:00-15:30, SGGW, BUD. 7, Sala 19
Dariusz Przybysz, Kinga Zawadzka, Codzienne wybory kulturowe a pozycje w strukturze społecznej
Roman Chymkowski, Portret zbiorowy Polaków w świetle badań czytelnictwa
Krzysztof Stachura, Osamotnieni, wyizolowani, autowykluczeni. Z czego wynika nieobecność mężczyzn-seniorów w instytucjach kultury?
Agata Rozalska, Małgorzata Jakiel, Sztuka z dystansem. Dla kogo jest street art?
Jan Michalski (Wyłożony), Pesymistyczna teoria kultury

REFERATY W CZĘŚCI 2, PASMO II 15.09, 16:00-17:30, SGGW, BUD. 7, Sala 19
Magdalena Paul, Małgorzata Kisilowska-Szurmińska, Czytelnictwo w Europie Środkowo-Wschodniej – stare bariery, nowe zależności
Zofia Zasacka, Remigiusz Mróz, Olga Tokarczuk czy Henryk Sienkiewicz – gusty i oczekiwania czytelnicze Polaków
Paulina Długosz, Dylematy dostępności – między oczekiwaniami a codziennością współczesnego muzeum
Katarzyna Niziołek, Dokumenty pandemii. Między sztuką społeczną a pamięcią zbiorową