O socjologii sztuki, muzyki i literatury na XVI Zjeździe Socjologicznym

W dniach 14-17 września 2016 roku w Gdańsku odbędzie się XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Socjologia sztuki (w różnych jej odsłonach) będzie podczas Zjazdu godnie reprezentowana. Poniżej zamieszczam wykaz grup. Ja serdecznie zachęcam do uczestnictwa w obradach współorganizowanej przeze mnie grupy tematycznej (G18). Ponadto w piątek (16.09, godz. 11:30, sala C105) wygłoszę referat zatytułowany: „Oblicza polskiej transformacji ustrojowej w biografiach muzyków. Analiza zjawiska na przykładzie badań empirycznych nad dynamiką karier osób wykonujących zawody muzyczne” (przygotowany wspólnie z Ziemkiem Sochą).

maz3

G18: Socjologia sztuki i muzyki w ujęciu teoretycznym i badawczym


Sesja 1, 14.09, S207, godz. 15:00-17:00

Prowadzenie: Katarzyna Niziołek
1. P. Możdżyński, EVENTY, PROJEKTY, WALKI W POLU. PRODUKCJA I CYRKULACJA DZIEŁ W POLU SZTUK PLASTYCZNYCH
2. B. Lewicka, IKONY SZTUKI – IKONY (POP)KULTURY. PROBLEM DZIEŁA SZTUKI WOBEC ZJAWISKA PEŁNOŚCI
3. A. Szylar, POZA WIZUALNOŚCIĄ – PYTANIE O ALTERNATYWNE SPOSOBY ANALIZY DZIEŁA SZTUKI
4. K. Łuczaj, REKLAMA JAKO FORMA SZTUKI I SPORT WALKI. POLSKIE SUBPOLE PRODUKCJI REKLAMOWEJ W ŚWIETLE SOCJOLOGII SZTUKI PIERRE’A BOURDIEU
5. K. Stachura, DEMOKRATYZACJA POLA KULTURY A PRAKTYKI BADANIA ARTYSTÓW

Referaty wyłożone
1. K. Kopeć, ZAWÓD ARTYSTA. PRACOWNICY KREATYWNI W DOBIE ELASTYCZNEGO KAPITALIZMU
2. P. Słomska, SPOŁECZNA LEGITYMIZACJA KOPII I POWIELANIA W SZTUCE – SPOSOBY MANIPULACJI NA RYNKU DZIEŁ SZTUKI

Sesja 2, 14.09, S207, godz. 17:30-19:00
Prowadzenie: Barbara Jabłońska
1. I. Franckiewicz-Olczak, ODBIÓR SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ A DEMOKRATYZACJA KULTURY
2. J. Kaczmarek , MUZEUM JAKO PRZESTRZEŃ SZTUKI, PAMIĘCI I DIALOGU. PRZYPADEK NAJMNIEJSZEGO MUZEUM ŚWIATA
3. J. Anders-Morawska, WSPÓŁPRODUKCJA W MUZYCE – KIEDY ODBIORCA STAJE SIĘ (OD)TWÓRCĄ. STUDIUM PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH W POLU MUZYKI
4. M. Lutostański, BRZYDKIE SŁOWA, BRUDNY DŹWIĘK. MUZYKA JAKO PRZEKAZ KSZTAŁTUJĄCY STYL ŻYCIA SUBKULTUR MŁODZIEŻOWYCH
5. P. Kisiel, WSPÓŁCZESNE ZMIANY SPOŁECZNYCH FUNKCJI SZTUKI

Referat wyłożony: 1. O. Jankowska, SOUND ART JAKO PRZEJAW EWOLUCJI I ZŁOŻONOŚCI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – DEFINICJE, STRATEGIE, RECEPCJA

Sesja 3, 15.09, S207, godz. 15:00-17:00
Prowadzenie: Katarzyna M. Wyrzykowska
1. E. Niezgoda, SOCJOLOGIA MUZYKI: POMIĘDZY SOCJOLOGIĄ I MUZYKOLOGIĄ. SUBDYSCYPLINA CZY ODRĘBNY OBSZAR BADAŃ?
2. B. Jabłońska, O FUNKCJACH MUZYKI W SPOŁECZEŃSTWIE. WYZWANIA DLA SOCJOLOGII MUZYKI
3. B. Pabjan, SPOŁECZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA GUSTU MUZYCZNEGO
4. J. Shibata, JAPOŃSKA RECEPCJA MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA – MIŁOŚĆ, KONSUMPCJA, KRYTYKA
5. A. Jarynowski, A. Buda, RYNEK FONOGRAFICZNY Z PERSPEKTYWY SOCJOLOGII OBLICZENIOWEJ

Referaty wyłożone
1. R. Miśta, PRZEKAZ WIEJSKIEJ MUZYKI TRADYCYJNEJ W PERSPEKTYWIE TEORII ATRAKCYJNOŚCI KULTUROWEJ
 

G19: Socjologia w literaturze – literatura w socjologii

Sesja 1, 16.09, sala D302, godz. 11:30-13:30

 1. Bogusław Sułkowski (Społeczna Akademia Nauk) Świadectwa potocznych odbiorów sztuk fabularnych.
 2. Zofia Zasacka (Biblioteka Narodowa, IBE) Spo³eczne wymiary literackich wyborów czytelniczych
 3. Lucyna Stetkiewicz (UMK) Hybrydyczny charakter instytucji literatury w epoce Internetu
 4. Michał Florysiak (UW) Wymiary polskości – problemy duchowe pokolenia III RP w literaturze
 5. Stanisław Krawczyk (UW) Tematyka religijna w polskiej fantastyce naukowej pierwszych lat transformacji. Studium znaczeń społecznych

Sesja 2, 16.09, sala D302, godz. 15:00-1:00

 1. Piotr Wróblewski (UŚ) Ontologia społeczna literatury religijnej. Mikroświaty siostry Faustyny Kowalskiej i problem rzeczywistości
 2. Helena Anna Jędrzejczak (UW) Socjologia literatury i historia idei. Państwo i społeczeństwo u Tomasza Manna
 3. Borys Cymbrowski (UO) Szlachcic mieszczaninem? Logika zmiany społecznej w świetle XIX-wiecznej powieści realistycznej. Przypadek niemiecki i polski
 4. Maria Banaś (PŚ) Świat życia codziennego w nowoczesnej utopii (na przykładzie trylogii Margaret Atwood)
 5. Katarzyna Roman-Rawska (UW) Literatura i polityka. Najnowsza proza rosyjska (2000-2015) w perspektywie socjologicznej

Referaty wyłożone

 • Marcin Hylewski (UŚ) „Nie-pisarze”. O problemie cenzury społecznej na przykładzie recepcji twórczości Józefa Mackiewicza
 • Dobrosław Mańkowski (UG) Wszelkie podobieństwo do zdarzeń i osób jest przypadkowe. Literatura na pomoc socjologowi
 • Dariusz Dobrzański (UG) Eksperyment z doświadczeniem obcości. Dziennik Witolda Gombrowicza w kontekście postulatów etnometodologii
 • Anna Dwojnych (UMK) Polityka w poezji, poezja w polityce. Kilka uwag o upolitycznieniu polskiej poezji współczesnej
 • Anna Wróblewska (UŚ) Fenomen Czechów w polskiej literaturze. Szczygieł – Surosz – Kaczorowski

Pełen program dostępny jest TUTAJ.

Abstrakty wszystkich wystąpień dostępne są TUTAJ.