O socjologii muzyki w blogosferze

W Internecie aż roi się od różnego rodzaju portali czy serwisów dedykowanych muzyce. Niemniej trudno jest znaleźć rzetelnie prowadzony serwis poświęcony socjologicznym analizom kultury muzycznej. Na tym tle wyróżnia się blog prowadzony (z mniejsza lub większą regularnością) przez mojego serdecznego kolegę – Ziemka Sochę, absolwenta socjologii i etnologii na UMK w Toruniu, a obecnie doktoranta w Katedrze Muzykologii UWr.

Dlaczego powstał blog Muzyka/dźwięk, społeczeństwo/kultura? Jak zauważa Autor: „żeby spróbować rozpoznać e-zainteresowanie poruszaną problematyką, żeby prezentować znalezione w sieci, w bibliotekach i księgarniach, na konferencjach i w mediach materiały, które komuś mogą się do czegoś przydać lub kogoś zainteresować, licząc na dyskusje nad poruszanymi problemami i w końcu, żeby zmotywować siebie do intensywniejszych poszukiwań w zakresie socjologii muzyki.”

Nie sposób w kilku słowach scharakteryzować tematykę, która pojawia się na blogu: znajdziemy na nim zarówno teksty z zakresu teorii muzyki, jak i próby interpretacji fenomenu wybranych artystów popularnych w serwecie YouTube. Na blogu przeczytamy także o miejscu artysty mieszczańskiego w społeczeństwie dworskim na przykładzie Mozarta, ale też o związkach muzyki i technologii.

Poniżej zamieszczam przegląd moim zdaniem najciekawszych wpisów:

Strona WWW bloga

Profilu na Facebooku

O Autorze