O nowych modelach produkcji kulturowej i kulturach kultury muzycznej w Gdańsku

logo18 września 2015 roku w Gdańsku, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4) odbędzie się konferencja „Kultura od nowa. Badania – Trendy – Praktyka„.

Jak zachęcają organizatorzy: ” (…) Nie zamierzamy jednak zastanawiać się głównie nad tym, co jest nowe, od kiedy, do kiedy i co powinno stanowić kryterium wyróżniania nowości. Sięgamy do tematów, które w myśleniu o kulturze, a także prowadzeniu animacji kulturalnej lub edukacji kulturalnej i medialnej, wciąż nie są typowe i nie są szeroko rozpowszechnione. Chcemy zaprezentować zidentyfikowane przez badaczy i badaczki trendy w kulturze, zwracając uwagę na ich aspekty związane z praktyką kulturalną (m.in. zarządzaniem i animacją kulturalną) oraz przedstawić praktyczne realizacje nowatorskich koncepcji prowadzenia instytucjonalnych, i nie tylko, działań kulturalnych, a także rekomendacje dla badaczy kultury i praktyków kulturalnych.

W trakcie spotkania chcemy przyjrzeć się od nowa nie tylko kulturze, ale poprzez nawiązanie do sieciowych, niekonferencyjnych pomysłów, bezpośrednio zmieniać w dyskusyjnym działaniu otaczającą rzeczywistość. W trakcie konferencji nie będzie miejsca na długie referaty, a dyskusje poświęcone zostaną wybranym, przygotowanym przed spotkaniem przez uczestniczki i uczestników tekstom. (…)”

Na konferencji zaprezentuję wystąpienie zatytułowane: „<<Nowe>> modele produkcji kulturowej a kultury kultury muzycznej. Analiza zjawiska na przykładzie polskich firm fonograficznych„.

O czym będę mówiła? Branża muzyczna od kliku (czy nawet kilkunastu lat) jest obszarem nieustających zmian i przepływów: pojawianie się nowych nośników muzyki i modeli dystrybucji, obserwowany jest spadek sprzedaży muzyki, pojawienie się tzw. piractwa nagraniowego (w tym piractwa internetowego), rozmywanie się granic pomiędzy
gatunkami i stylami muzycznymi itd. Ta płynność i niestabilność pola muzycznego wymaga od działających w jego obrębie aktorów społecznych refleksyjnego kształtowania swoich strategii działania (ich ciągłego przekształcania, redefiniowania, poszerzania zasobów wiedzy itd.). Jest to szczególnie widoczne w działalności firm fonograficznych, które stanowią kluczowe ogniowo procesu produkcji kulturowej.

Głównym celem proponowanego wystąpienia jest próba zobrazowania jak przywoływane powyżej zjawiska wpływają na proces produkcji kulturowej w obrębie kultury muzycznej: jakie dominujące typy/modele produkcji kulturowej można wyodrębnić i z czego one wynikają? Na ile gatunek muzyki (i specyfika jego odbiorcy) wpływa na wybór konkretnego modelu? Itd.

Punktem wyjścia dla analiz będzie badanie polskich firm fonograficznych zrealizowane w 2013 roku przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Polskie Centrum Informacji Muzycznej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W prezentacji przywoływane zostaną przede wszystkim dane zebrane podczas wywiadów pogłębionych z przedstawicielami firm fonograficznych (50 wywiadów).

 

Pełen program konferencji

8.00-9.00 – rejestracja

9.00-10.15 – rozpoczęcie konferencji, obrady plenarne

Piotr Zbieranek, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Kultura jako czynnik jakości życia Pomorzan

Joanna Kabrońska, Politechnika Gdańska, Big data w przestrzeni kultury

dyskusja

10.15-10.45 – przerwa

10.45-12.15 – panele Polityka kulturalna i zarządzanie kulturą oraz Nowe media – zjawiska (panele odbywają się równolegle)

Polityka kulturalna i zarządzanie kulturą

Jagoda Brunka et al., Uniwersytet Gdański, Klubokawiarnie z kulturą. Przypadek Gdańska  

Maciej Kowalewski, Regina Thurow, Uniwersytet Szczeciński, Środowiska twórcze wobec lokalnych problemów społecznych

Maciej Zygmunt, Regionalne Obserwatorium Kultury Katowice, Regionalne badania i eksploracje etnograficzne jako element programowy Regionalnego Obserwatorium Kultury w Katowicach

Katarzyna Niziołek, Uniwersytet w Białymstoku, Partycypacja i dialog jako demokratyczne praktyki artystyczne 

Bartosz Wysocki, Uniwersytet Gdański, Społeczeństwo wiedzy w perspektywie europejskiej

dyskusja

Nowe media – zjawiska

Katarzyna Kopecka-Piech, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Innowacyjność produktu kulturowego na przykładzie nowych mediów

Monika Mazurek, Uniwersytet Gdański, fotografia#project365#projectlife#culture 

Marta Tymińska, Uniwersytet Gdański, Jak gry indie mogą zmienić naszą kulturę? 

Marek Maruszczak, Elżbieta Maruszczak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Grywalizacja w pracy biblioteki na przykładzie gry “Planeta zapomnianych książek”

Katarzyna Korzeniewska, Marketing oparty na treściach jako współczesna forma kultury popularnej 

Joanna Ginter, Uniwersytet Gdański, Internetowe poradnie językowe – kultura języka w nowej odsłonie

dyskusja

12.15-12.45 przerwa

12.45-14.15 panele Nowe media – instytucje oraz Edukacja i animacja (panele odbywają się równolegle)

Nowe media – instytucje

Anna Buchner, Katarzyna Zaniewska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Cyfrowe, Nowe – otwarte instytucje kultury. Badawczy meldunek z terenu wdrażania Open GLAM

Łukasz Maźnica, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Selfie w sferze kultury – szanse oraz zagrożenia związane z nowym zjawiskiem w kontekście działań muzealnych

Katarzyna M. Wyrzykowska, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, “Nowe” modele produkcji kulturowej a kultury kultury muzycznej. Analiza zjawiska na przykładzie polskich firm fonograficznych

Maciej Białous, Małgorzata Skowrońska, Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja SocLab, Pozory nowoczesności. Cyfryzacja jako wytrych oferty kulturalnej

Łukasz Maźnica, Wojciech Kowalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Digitalizacja dziedzictwa kulturowego a inkluzja społeczna i zwiększanie uczestnictwa w kulturze. Przypadek Polski

dyskusja

Edukacja i animacja

Joanna Bielecka-Prus, Aneta Pepaś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie,“Tam gdzie jeszcze pieją koguty” – dynowskie doświadczenie w realizacji etnoperformansu

Zbigniew Walczak, Filia Gdańska Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Maratony Czytelnicze – współdziałanie biblioteki publicznej ze szkołami 

Małgorzata Karczmarzyk, Jacek Mianowski, Uniwersytet Gdański, Współczesne konteksty i obszary zastosowania założeń edukacji progresywnej – empowering edukacyjny i active learning

Weronika Łucyk, Pedagogika teatru jako metoda edukacji i model aktywnego uczestnictwa oraz jej miejsce w teatrze jako instytucji

Katarzyna Lengowska, Alicja Ozga, Anna Salamonik, Uniwersytet Gdański, Powrót starych form wspierających oddolną inicjatywę na przykładzie projektu “Etno Horyzonty”

Marcin Wilkowski, Collegium Civitas, Fundacja Nowoczesna Polska, Krytyczna edukacja medialna na przykładzie działań na rzecz osobistej archiwistyki cyfrowej

dyskusja

14.15-15.15 – przerwa

15.15-16.30 – obrady plenarne

Piotr Celiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Krytyczna edukacja medialna: teoria i praktyka

Radosław Kossakowski, Uniwersytet Gdański, Metaewaluacja w kulturze. Czego uczy nas analiza raportów o stanie kultury?

dyskusja

Wstęp wolny!

 

Warsztat towarzyszący konferencji

Gdzie popełniamy błędy? Teoria i praktyka wolnych licencji w pracy edukacyjnej i działalności instytucji kultury

Współorganizator: Koalicja Otwartej Edukacji

Prowadzenie: Marcin Wilkowski

16.40-18.40, Sala: S413

Wymagana wcześniejsza rejestracja. Ograniczona liczba miejsc. Zapisy do 15.09 pod adresem: kultura.od.nowa@obserwatorium.ikm.gda.pl

 

Zob. także:

Strona WWW konferencji

Wydarzenie na Facebooku

Pełen raport „Rynek fonograficzny w Polsce 2011/2012” IMiT & POLMiC 2013

Rynek fonograficzny w Polsce: ludzie, instytucje, procesy (prezentacja)

Wstępna prezentacja raportu „Rynek fonograficzny w Polsce” na Targach Muzycznych „Co jest grane”

Oficjalna prezentacja raportu „Rynek fonograficzny w Polsce”

Media o raporcie IMiT i POLMiC o rynku fonograficznym TUTAJ i TUTAJ.

O polskim rynku fonograficznym w Polskim Radiu RDC

Polskie Firmy Fonograficzne (e-book, pdf)

Raport dotyczący funkcjonowania elektronicznego rynku treści muzycznych w Polsce

Raport o rynku muzycznym w Polsce w 2008

IFPI Annual Reports

RIAA Music Industry Reports 

Cisnąc, cisnąć, cisnąć! Czyli jak promować swoją muzykę

PrawoMuzyki