Numer specjalny kwartalnika Kultura Współczesna

W tym roku kwartalnik „Kultura Współczesna” ukaże się aż w 5 odsłonach. Numer specjalny zatytułowany jest „Historie współczesności”.

Jak czytamy na stronie Narodowego Centrum Kultury: „Autorzy zebranych w nim tekstów zadają pytania o pobudki, jakimi kierują się współcześni twórcy i badacze oraz opisują uwikłanie rozwoju w konflikt, jaki rozgrywa się na przecięciu dyskursów modernistycznego i konserwatywnego – nie tylko w obszarze badań kulturoznawczych”.

Cały numer dostępny jest online. Pismo w formatach EPUB i MOBI można pobrać TUTAJ.

Spis treści:
Historie współczesności

Wojciech Józef Burszta, Wojny kulturowe jako fenomen antropologiczny

Andrzej W. Nowak, Przyszłość nauk o kulturze w kraju półperyferyjnej nowoczesności

Erika Fischer-Lichte, Poza postkolonializm. Polityka przeplatania się kultur performansu.

Tadeusz Lubelski, Do zobaczenia, chłopcy i Pianista – dwie odpowiedzi na dwie różne traumy

Alicja Kisielewska, Miejsce i obraz – gry z miejscem w telewizji polskiej

Krzysztof Abriszewski, Ewa Domańska, Ewa Rewers, Roman Chymkowski, Jan Sowa
Stenogram z sesji jubileuszowej kwartalnika „Kultura Współczesna”

Z Warsztatów Kulturoznawców

Katarzyna Osior, Grupa społecznościowa Spotted: BUW jako przykład schematu kulturowego opartego na konstrukcjach językowych

Recenzje i omówienia

Kamila Żyto, Artysta w zwierciadle sztuki. Recenzja książki Seweryna Kuźmierczyka Księga filmów Andrieja Tarkowskiego (Wydawnictwo „Skorpion”, Warszawa 2012).

Piotr Bogalecki, Anatomia kinofilii. W stronę antropologii „doznania kinematograficznego”. Recenzja książki Justyny Budzik  Dotyk światła. O zmysłowym doznawaniu kina (Wydawnictwo Fa-art, Katowice 2012, 176 s.)

Sprawozdania

Jarosław Kopeć, Cyfrowi tubylcy nie istnieją. Sprawozdanie z części sesji plenarnej konferencji „Czas przemian, czas wyzwań: Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka”

Bartosz Raducha, Sprawozdanie z II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

 

Redaktorzy tomu: Anna Zeidler-Janiszewska, Andrzej Gwóźdź, Roman Chymkowski

 

WWW