Nowe role środowisk twórczych (raport z badań)

nowe_role_srodowisk_tworczychPod koniec 2015 roku ukazał się raport „Nowe role środowisk twórczych: pracownicy socjalni, terapeuci, doradcy” autorstwa Macieja Kowalewskiego, Anny Nowak i Reginy Thurow. Badanie, która stało się podstawą niniejszej publikacji, to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Media Dizajn w ramach programu Obserwatorium Kultury, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak czytamy w założeniach metodologicznych badania: „Czy twórcy bywają terapeutami i doradcami zawodowymi? W jakim stopniu współczesny dom kultury to świetlica środowiskowa? Czy artyści wyręczają system pomocy społecznej? Jak sami artyści rozumieją tego rodzaju działalność? Czy traktują ją jako misję, czy raczej jako formę przetrwania w świecie grantów i dotacji na pomoc wykluczonym? Sceptycy wobec angażowania twórców w animację środowiska lokalnego uważają, że aktywność pomocowa jest jedynie kroplą w morzu potrzeb, a wszelkie deficyty społeczne trzeba rozwiązywać systemowo. Ale czekanie na zmianę systemową najczęściej powoduje, że nic się nie wydarza, a problemy społeczne zostają w swoim miejscu. Działania podejmowane przez lokalne środowiska twórcze wyrastają z przekonania, że zmianę trzeba zacząć od własnego otoczenia. Chociażby dlatego, że wszystkie ważne sprawy – nierówności, klasy społeczne, globalizacja – dzieją się zawsze na jakimś podwórku. I ktoś na tym podwórku musi się pojawić, żeby zapytać ludzi, jakie są ich problemy, co im przeszkadza w ich bezpośrednim środowisku. Ten ktoś to bardzo często twórca kultury”.

Badacze zrealizowali m.in. analizy danych zastanych, wywiady indywidualne oraz panele grupowe. Badaniem objęto województwo zachodniopomorskie.

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.