Nauczyciel Muzyki 2015 (konkurs ogólnopolski)

Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej zaprasza do udziału w konkursie „Nauczyciel Muzyki 2015″!

Poniżej wklejam w całości informację o konkursie ze strony organizatorów:

Ogłaszamy ogólnopolski plebiscyt na najlepszego nauczyciela muzyki, przewodnika i opiekuna muzycznego. Chcemy poznać i nagrodzić ludzi, którzy potrafią zaszczepić miłość do muzyki, ciekawie i efektywnie jej uczyć. Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele w oświacie, w szkołach muzycznych, a także muzycy uczący, niezależnie od rodzaju muzyki dominującego w ich pracy.

Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie przyjmować będziemy przysyłane elektronicznie kandydatury, opatrzone z uzasadnieniem i możliwie obszernym opisem pracy rekomendowanych osób. Jury wybierze 10 najlepszych kandydatów.

W drugim etapie kandydaci nominowani do nagrody poproszeni będą o udzielenie wywiadów i udostępnienie zdjęć i filmów ilustrujących ich pracę. Popularyzacja ich osiągnięć pedagogicznych i organizacyjnych będzie stanowić wspólną akcję społeczną organizatorów i partnerów konkursu na rzecz dobrej edukacji muzycznej w Polsce. Na podstawie zgromadzonych materiałów jury przyzna Nagrodę NAUCZYCIEL MUZYKI 2015. Równolegle trwać będzie plebiscyt internetowy, w którym internauci przyznają odrębną nagrodę.

Ogłoszenie wyników konkursu: styczeń 2016.

Kandydatów na Nauczycieli Muzyki mogą zgłaszać dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty, także organizacje i instytucje, współpracujące z nauczycielem; dyrekcje i pracownicy instytucji kultury, uczestnicy zajęć i projektów, realizowanych przez kandydatów, organizacje pozarządowe i władze samorządowe.

Zgłaszać można: 1/ nauczycieli muzyki w oświacie 2/ nauczycieli szkół muzycznych 3/ muzyków uczących, niezależnie od rodzaju muzyki dominującego w ich pracy.

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej

Patroni i partnerzy:
Polska Rada Muzyczna
Fundacja Muzyka jest dla wszystkich
Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Orkiestra Sinfonia Varsovia

Więcej informacji: biuro@pseiam.pl; konkurs@pseiam.pl

Facebook

WWW