Muzykowanie w Polsce. Badanie podstawowych form aktywności muzycznych Polaków (raport)

Jakiś czas temu ukazał się raport „Muzykowanie w Polsce. Badanie podstawowych form aktywności muzycznych Polaków„, którego jestem współautorką (razem z dr Andrzejem Białkowskim, Ziemowitem Sochą i Mateuszem Migutem). Nie pisałam o tym wydarzeniu wcześniej, gdyż sam raport wymagał jeszcze pewnych drobnych uzupełnień i poprawek, więc czekałam kiedy zostaną one wykonane. Ponieważ do tej pory (tj. wrzesień 2015) to się nie stało, korzystając z raportu należy pamiętać, że wymaga on nadal pewnych uzupełnień.

Raport jest owocem projektu badawczego pod tym samym tytułem realizowanego w latach 2013-2014 przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich w ramach granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Obserwatorium Kultury).

Muzykowanie jest jedną z aktywności człowieka w obrębie szeroko pojętej kultury muzycznej. W wąskim rozumieniu pojęcie to odnosi się do wszelkich form amatorskiego uprawiania muzyki (szczególnie instrumentalnej) dla przyjemności. W ramach tego projektu przyjęto szersze ujęcie tego zjawiska, które w obręb muzykowania, poza grą na instrumentach zalicza też śpiewanie oraz wszelkie formy aktywności muzycznej, mające bardziej zorganizowanych charakter (jak np. chór, zespół muzyczny itd.). Istotą muzykowania jest w tym znaczeniu każde działanie człowieka, związana z wykonywaniem przez niego w jakikolwiek sposób muzyki, przy użyciu dostępnych mu instrumentów, w tym własnego głosu. Muzykowanie jest więc formą refleksyjnego uczestnictwa w kulturze, w ramach której jednostka realizuje się jednocześnie jako twórca i odbiorca kultury.

Istotą i głównym celem badania była próba poznania i opisu podstawowych form aktywności muzycznych Polaków. W szczególności badaniu poddane zostały dwie aktywności: praktyka gry na instrumentach muzycznych oraz śpiewanie (na potrzeby tego projektu nazywane muzykowaniem).

Projekt składał się z dwóch modułów:

  • Ilościowego (ogólnopolskie badanie aktywności muzycznych Polaków oraz badanie przedstawicieli tzw. grup specyficznych, tj. osób wykazujących się znaczną aktywnością muzyczną np. członków chórów, orkiestr, zespołów muzycznych itd.);
  • Jakościowego (wywiady pogłębione z osobami zaangażowanymi w różnorodne działania muzyczne).

W raporcie poruszono m.in. następujące zagadnienia: muzyka w czasie wolnym Polaków, praktyki muzyczne Polaków (ogólny zarys), preferencje muzyczne Polaków, charakterystyka praktyk śpiewania, charakterystyka praktyk grania na instrumentach muzycznych, muzykowanie jako zjawisko społeczne (muzykowanie a kapitał społeczny, muzykowanie a kluczowe kompetencje społeczne), uwarunkowania muzykowania, edukacja muzyczna.

Jestem autorką (lub współautorką) następujących części raportu:

  • 1.3. Moduł badań jakościowych;
  • 2.1.2. Muzykowanie w opinii respondentów;
  • 3. Charakterystyka praktyk grania na instrumentach (fragmenty dotyczące próby ogólnopolskiej i danych jakościowych);
  • 5. Rodzinne uwarunkowania muzykowania;
  • 6.2. Muzykowanie a kompetencje społeczne;
  • 7.2. Rola organizacji kulturalno-edukacyjnych.

Pełen raport można pobrać TUTAJ.

Strona WWW projektu

Zespół badawczy

Partnerzy projektu

Strona WWW Fundacji