Muzyka w badaniach ilościowych (cz. 1)

muzyka_tagiPoczątek polskich badań ilościowych nad muzyką i uczestnictwem w kulturze muzycznej datuje się na lata 60. ubiegłego wieku. To właśnie w tym czasie Paweł Beylin i Krzysztof Ostrowski przeprowadzili na zlecenie Ośrodka Badań Opinii Publicznej i Studiów Programowych pionierskie w powojennej socjologii badanie ilościowe, którego celem było prześledzenie zainteresowań muzycznych Polaków i wybieranych przez nich form kontaktu z muzyką [Socha 2011: 12]. Szczególne nasilenie badań ilościowych nad muzyką było widoczne w lata 70. i 80. Marek Kłosiński w artykule opublikowanym w  1984 roku w Studiach Socjologicznych podaje, że w okresie między 1974 a 1983 rokiem przeprowadzony przynajmniej 12 badań ilościowych dotyczących (bezpośrednio lub pośrednio) problematyki muzycznej (z czego 3 zrealizowano na reprezentatywnych próbach). Przywoływane badania dotyczyły przede wszystkim młodzieży, dlatego ich głównym celem było zebranie informacji na temat preferencji i uczestnictwa w kulturze muzycznej właśnie tej grupy [Kłosiński 1984: 142 – 158].

Poniżej znajduje się wykaz i odnośniki do wybranych badań ilościowych dotyczących muzyki i uczestnictwa w kulturze muzycznej. Prezentowany spis należy traktować jako otwartą listę. Nie sposób za jednym razem wymienić wszystkich projektów. W przyszłości planowane są kolejne zestawienia.

 

2012, Uczestnictwo ludności w kulturze w 2009 roku, GUS

 • Wydatki gospodarstw domowych na zakup sprzętu audiowizualnego i nośniki dźwięku i obrazu s. 27;
 • Wyposażenie gospodarstw domowych w artykuły użytku kulturalnego. Sprzęt audiowizualny i komputerowy oraz nośniki dźwięku i obrazu s. 37;
 • Uczestniczący w wybranych formach rozrywki według płci i grup społeczno-ekonomicznych s. 71;
 • Amatorska działalność artystyczna i hobbystyczna s. 72;
 • Wyposażenie gospodarstw domowych w wybrany sprzęt audiowizualny według grup społeczno-ekonomicznych s. 95;
 • Wyposażenie gospodarstw domowych w wybrany sprzęt audiowizualny według grup społeczno-ekonomicznych i klasy wielkości miejscowości s. 97;
 • Nośniki z nagraniami muzycznymi w gospodarstwach domowych s. 107;
 • Zakupy nośników z nagraniami muzycznymi w gospodarstwach domowych s. 108;
 • Dział VI Muzyka, Teatr (m.in. dane dotyczące słuchania muzyki, preferencje muzyczne, uczęszczanie na koncerty itd.) s. 290-325.

2012, Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści, Centrum Cyfrowe // Millward Brown SMG/KRC

 • Formalny obieg kultury (w tym kupowanie muzyki i kupowanie muzyki w postaci cyfrowej) s. 34;
 • Korzystanie z Internetu a aktywność kulturowa (w tym kupno muzyki) s. 39;
 • Kupowanie i pożyczanie treści w podziale na cztery grupy użytkowników (w tym pożyczanie muzyki i kupowanie nagrań muzycznych) s. 41;
 • Które z tych czynności zdarzyło się Panu/i zrobić w ciągu ostatnich 12 m-cy? (w tym stworzyć nagranie audio) s. 52;
 • Czas poświęcony łącznie na wymienione czynności w ciągu ostatnich 7 dni (w tym słuchanie muzyki) s. 53;
 • Którą z tych czynności zdarzyło się Panu/i wykonać w ciągu ostatnich 3 m-cy? (pożyczyć komuś oryginalną płytę z muzyką i pożyczyć komuś kopię albo nagrać muzykę) s. 54;
 • Z kim dzieli się Pan/i opinią o książkach, muzyce czy filmach? s. 55;
 • Udział internautów w trzech obiegach treści (w tym muzyka) s. 57;
 • Muzyka s. 65-67;
 • Średnia wielkość zbiorów (w tym nieoryginalne nagrania muzyczne) s. 68;
 • Średnia wielkość zbiorów osób, które korzystały z danego medium w postaci pliku (w tym nieoryginalne nagrania muzyczne) s. 69;
 • Postawa wobec ściągania plików z Internetu, w tym plików z muzyką s. 89-92.

2011, Kultura w 2010, GUS

 • Pracownie muzyczne w ośrodkach kulturalno-edukacyjnych s. 89;
 • Zespoły muzyczno-instrumentalne działające w ramach ośrodków kultury s. 89;
 • Struktura uczniów szkół artystycznych s. 92-94;
 • Instytucje muzyczne s. 81-83, 96-97, 109 oraz 258-282.

2010, Czas wolny Polaków, CBOS

 • Słuchanie muzyki s. 8;
 • Słuchanie muzyki jako czynność najczęściej wykonywana vs. najbardziej preferowana s. 9.

2008, Muzyczny portret Polaków, TNS OBOP

2004, Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze w latach 1990 – 2003, GUS

 • Słuchanie radia s.11;
 • Korzystanie z instytucji muzycznych s. 11;
 • Potrzeby kulturalne – słuchanie muzyki s. 11;
 • Instytucje muzyczne s. 19-21 oraz 44-45.

2002, Preferencje muzyczne Polaków, OBOP

2001, Czy Polacy są kulturalni? Czyli deklarowane uczestnictwo w kulturze a wyobrażenia o człowieku kulturalnym, OBOP

 • Wyobrażenia o człowieku kulturalnym a chodzenie na koncerty s. 7-8.

2001, Muzyka w radiu i telewizji, OBOP

1998, Audytoryjny test muzyczny (raport z badań) I, OBOP

1998, Audytoryjny test muzyczny (raport z badań) II, OBOP

1996, Muzyczne upodobania Polaków, TP

1995, Hobby Polaków, OBOP

 • Hierarchia hobby – gra na instrumencie s. 2;
 • Kolekcjonerstwo muzyczne wśród młodzieży s.3;
 • Kolekcjonerstwo i twórczość s.6;
 • Kolekcjonerstwo muzyczne ogólnie s. 11.

1995, Tanecznym krokiem na spacer do lasu, z książką pod pachą – ulubione zajęcia Polaków, OBOP

 • Czy lubi Pan(i) śpiewać? s. 3.

1986, Umiejętność gry na instrumentach muzycznych wśród Polaków, OBOPiSP

1984, Stosunek Polaków do muzyki, OBOPiSP

1975, Zainteresowania muzyczne Polaków, OBOPiSP

1974, Muzyka i jej odbiorca, OBOPiSP

1972, Opinia prywatna o muzyce i aktualności, OBOPiSP

1971, Muzyka w telewizji – w opinii odbiorców, OBOPiSP

1969/71, Preferencje muzyczne radiosłuchaczy i telewidzów, OBOPiSP