Muzyka i pamięć

 

Muzyka i pamięć. Pieśń naszych korzeni, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 2013 (rok LXVII), nr 4 (303)

 

Spis treści:

DARIUSZ CZAJA, Pieśni śpiewają. Przystanek Jarosław

MACIEJ KAZIŃSKI, Pasje jarosławskie. „Pieśń naszych korzeni”

PIOTR KAPLITA, Jarosław. Miasto na pograniczu

 

Muzyka, kultura, pamięć

BŁAŻEJ MATUSIAK OP, Muzyczna świątynia

ŁUKASZ TISCHNER, Ekskarnacja. O pewnym dylemacie współczesności

ANNA CHĘĆKA-GOTKOWICZ, Słyszenie czyste: doświadczanie muzyki w refleksji Pascala  Quignarda

PASCAL QUIGNARD, Ostatnia lekcja muzyki Tch’eng Liena, przeł. A. Chęćka-Gotkowicz

JORDI SAVALL, Muzyka, pamięć i łzy

DARIUSZ CZAJA, Biblioteka Savalla

 

Chorał gregoriański i liturgia

MARCEL PÉRÈS, Chorał starorzymski: Nowe horyzonty rozumienia chorału gregoriańskiego i chorałowych repertuarów Kościołów wschodnich, przeł. M. Kaziński

MIROSŁAW KOCUR, Mnich jako performer

BARTOSZ IZBICKI, Grać Straussa jak w Wiedniu, śpiewać chorał jak w Rzymie

MARCEL PÉRÈS, Czy zniknięcie kantorów to koniec liturgicznego śpiewu?

MARCIN BORNUS-SZCZYCIŃSKI, Dlaczego Kościół przestaje śpiewać?

MARCEL PÉRÈS, Sztuka kantylacji u źródeł przekazu wiary

BJÖRN SCHMELZER, Missa Caput: dwa lata po nagraniu, które przywiodło nas do Jarosławia

 

Duch Bizancjum

EGON WELLESZ, Pochodzenie muzyki bizantyjskiej, przeł. M. Kaziński

MACIEJ KAZIŃSKI, Głosy Bizancjum. Postscriptum

LYCOURGOS ANGELOPOULOS, Liturgia bizantyjska, przeł. M. Kaziński

MICHAŁ KLINGER, Rola liturgii w prawosławiu. Uwagi hermeneutyczne i z doświadczenia

Ks. HENRYK PAPROCKI, Teologia muzyki sakralnej

MARCIN ABIJSKI, Akatyst – muzyka

Panichida i powroty do źródeł. Wywiad z Adrianem Sarbu

 

Psalmy Dawidowe

DARIUSZ CZAJA, Głos wcielony. Glossa o psalmach

MARCIN BORNUS-SZCZYCIŃSKI, „Bijcie w bębny, w instrumenty grajcie…”

TOMASZ DOBRZAŃSKI, Salomone Rossi i psalmy hebrajskie

VLADIMIR IVANOFF, Sarband i psalmy muzułmańskie

 

Medium aevum

JOANNA BENEDYKTOWICZ, Quasi plastra per gradus. Hurgot wozu staczającego się po schodach, czyli o śpiewie gregoriańskim u Franków

BENJAMIN BAGBY, Sześć strun, pięć palców, jeden głos. Modus i tekst we wczesnośredniowiecznej muzyce

BENJAMIN BAGBY, Beowulf, Edda i sztuka wykonawcza epiki średniowiecznej. Notatki z warsztatu rekonstrukcji  „Pieśniarza Opowieści”, przeł. M. Sadowska

 

Melancholie Dowlanda

J.D. do School of the Night, przeł. M. Skiba

FRANK PSCHICHHOLZ, Odczytywanie Second Booke of Songes or Ayres (1600) Johna Dowlanda, przeł. M. Skiba

JOHN DOWLAND, The Second Booke of Songes or Ayres, przeł. M. Skiba

 

Pasje Południa

FRANCESCO ZIMEI, Planctus z Montecassino: od intonacji do inscenizacji, przeł. A. Dudzińska-Facca

ANTONELLO RICCI, ROBERTA TUCCI, Drogi pieśni pasyjnych, przeł. A. Dudzińska-Facca

GIANNI DE SANTIS, Śpiew jako odkupienie, przeł. A. Dudzińska-Facca

LUIGI CHIRIATTI, Pieśni pasyjne: I passiùna tu Cristù i lu Santu lazzaru, przeł. A. Dudzińska-Facca

 

Pieśni niewinności, pieśni doświadczenia

O śpiewie tradycyjnym i pobożności ludowej – rozmowa z Adamem Strugiem

TADEUSZ NOWAK, Wniebogłosy. Pieśni dziadowskie

MARIA BIKONT, W poszukiwaniu pieśni tradycyjnej. Moje wyprawy na Ukrainę, do Rosji i na Białoruś

KATARZYNA JACKOWSKA-ENEMUO, O pięknym naczyniu i czwartym szaleństwie

Kozaczyj krug – z zespołem rozmawia Justyna Piernik

Bractwo śpiewacze z Andavías

MARCEL PÉRÈS, Pigna: grunt do uprawiania żywej muzykologii, przeł. M. Kaziński

PIOTR DAHLIG, Dwa spojrzenia na muzykę ludową. Emocje i fakty