„Muzyczne białe plamy” (VI edycja)

instytut-muzyki-780x376Instytut Muzyki i Tańca otworzył nabór wniosków w VI edycji konkursu „Muzyczne białe plamy„.

„Badania w ramach programu mogą dotyczyć polskiej muzyki i tańca w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym i obejmować m.in. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki oraz zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Program skierowany jest do osób z wyższym wykształceniem, które mogą wykazać się dokonaniami w pracy badawczej. Temat badań zgłasza bezpośrednio badacz lub grupa badaczy (do 3 osób), a efekty przeprowadzonych badań prace naukowe, katalogi twórczości, bazy danych, opracowania źródłowe, rekonstrukcje utworów itd. zostaną sfinansowane i opublikowane przez IMiT.”

Wnioski można składać do 5 września.

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ.