Muzyczne białe plamy (konkurs IMiT)

Instytut Muzyki i Tańca zaprasza do udziału w IV edycji konkursu „Muzyczne białe plamy„.

„Program przeznaczony jest dla polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania mogą dotyczyć polskiej muzyki i tańca w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym i obejmować m.in. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki oraz zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

(…)

W edycji 2014/15 wyodrębniono priorytet dla prac badawczych związanych z życiem i twórczością Tomasza Sikorskiego, w związku z realizowaną przez POLMIC budową portalu poświęconego kompozytorowi i planem przywrócenia twórczości Sikorskiego do życia koncertowego.”

Wnioski można składać do 30 czerwca.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Inne materiały:

Regulamin konkursu

Ludowe pieśni religijne na Podlasiu (II edycja konkursu)

Repertuar muzyczny południowej części Śląska Cieszyńskiego (Beskid Śląski) – tradycja i współczesność

Polski Rock and Roll 1956-1968. Poza anteną i prasą (uwarunkowania, twórczość, patologia)