Młoda Polska 2016 (stypendia artystyczne MKiDN)

Jak co roku o tej porze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs na stypendia artystyczne „Młoda Polska” (edycja 2016). Operatorem projektu jest Narodowe Centrum Kultury.

Program adresowany jest do artystów, którzy reprezentują poniższe dziedziny twórczości:

  • film;
  • fotografia;
  • literatura (w tym reportaż dziennikarski);
  • muzyka;
  • sztuki wizualne;
  • taniec;
  • teatr.

Wysokość stypendium: od 30 000 do 50 000 zł.

Wnioski (+ wymagane załączniki) należy przesłać pocztą lub złożyć w NCK do dnia 31 października 2015 r. 

WWW

O programie

Materiały