Kultura w 2014 roku (raport GUS)

Kultura_w_2014W październiku 2015 roku GUS udostępnił raport na temat uczestnictwa w kulturze i funkcjonowania instytucji kultury w Polsce w 2014 roku. Publikację przygotował Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS oraz Urząd Statystyczny Kraków, Ośrodek Statystyki Kultury.

W raporcie zawarto m.in. informacje na temat działalność instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną, dane o organizacji masowych imprez artystyczno-rozrywkowych, dane o produkcji wydawniczej i filmowej oraz abonentach radiowych i telewizyjnych, wybrane informacje o finansowaniu kultury oraz wydatkach na kulturę poniesionych przez gospodarstwa domowe, wybrane dane o szkolnictwie artystycznym.

Do opracowania raportu wykorzystano głównie dane zastane w postaci rocznej sprawozdawczość GUSu dotyczącej działalności artystycznej i rozrywkowej, wystawienniczej, biblioteczno-informacyjnej itd. oraz dane statystyczne udostępnione przez inne instytucje publiczne (np. Ministerstwo Finansów, Biblioteka Narodowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Z pełnym opisem publikacji można zapoznać się TUTAJ.

Pełen raport dostępny jest TUTAJ. Natomiast tablice dostępne są TUTAJ.