Kultura od nowa. Badania – trendy – praktyka

W 2016 roku w wydawnictwie Instytutu Kultury Miejskiej ukazała się książka „Kultura od nowa. Badania – trendy – praktyka” (red. Krzysztof Stachura, Grzegorz D. Stunża). W ramach publikacji znalazły się teksty, które wygłoszono jako referaty w trakcie konferencji, która odbyła się we wrześniu 2015 roku w Gdańsku.

Jak czytamy we wstępie: „Nowe kanały komunikowania, nowe formy medialne, nowe narzędzia twórcze i nowe rodzaje wypowiedzi; nowe dyskursy, nowe strategie edukacyjne, nowe modele uczestnictwa. Podejmujemy zagadnienie działania w kulturze, przyglądając się temu polu od nowa. Dynamiczne zmiany sprawiają, że to, co było nowe wczoraj, dzisiaj jest nieaktualne, ale i to, co wydawało się stare, może być użyte na nowo, w nowym kontekście, wplecione w nowe formy i przeplatane innymi treściami (na przykład jako tzw. reuse). Zwracamy uwagę na tematy, motywy, trendy, idee i ich realizacje, które kilka lat temu albo w ogóle nie funkcjonowały w dyskursie publicznym, albo narzędzia budowane na ich podstawie nie istniały. Zawarte w publikacji teksty poruszają różnorodną tematykę i przedstawiają głos zarówno badaczy, jak i osób zaangażowanych w praktyczne działania kulturalne. (…) Liczymy na to, że spotkanie różnorodnych głosów, artykułowanych przez rozmaite strony dyskusji o kulturze, zanurzone mniej lub bardziej w tradycji badawczej, refleksyjnej, praktycznej lub przełamujące standardowe podziały i odgrywane role, będzie wyraźnym sygnałem na temat potrzeby myślenia o kulturze od nowa i działania w niej. Przedstawiamy nowe możliwości, idee, ich realizacje i konsekwencje stosowania najnowszych technologii w refleksji i praktyce kulturowej, kreśląc wskazówki w zakresie możliwych działań badawczych, animacyjnych i edukacyjnych.”

Z publikacją można się zapoznać TUTAJ.