KULTURA DESIGNU: Jak projektowanie zawładnęło naszą wyobraźnią i co z tego wynika dla świata? (Warszawa, 16.01.24)

KULTURA DESIGNU: Jak projektowanie zawładnęło naszą wyobraźnią i co z tego wynika dla świata?

Spotkanie wokół nowego numeru pisma STAN RZECZY poprowadzi jego współredaktorka, dr Karolina Dudek, adiunktka na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie.

Gości(ni)e:

🧠 dr Agata Szydłowska / współredaktorka numeru, adiunktka na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie

🧠 Agnieszka Cieszanowska / absolwentka Design Academy Eindhoven i Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie

🧠 dr Kuba Maria Mazurkiewicz / projektant, adiunkt na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich ASP w Warszawie

🧠 Krzysztof Janas / socjolog i antropolog społeczny, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Kariery słów „design” i „projektowanie” odzwierciedlają rolę i wagę designu jako praktyki interdyscyplinarnej, a nawet transdyscyplinarnej. Design angażuje aktorów z różnych obszarów, sam też pojawia się w nieoczekiwanych miejscach: w szpitalu, na stacji kosmicznej czy na skwerku pod blokiem. Jednocześnie wraz z rosnącymi wyzwaniami stojącymi przed osobami projektującymi rozrastają się zespoły opracowujące rozwiązania, a do edukacji projektowej włącza się refleksję i metodologię badawczą z nauk społecznych. Także samemu projektowaniu towarzyszy produkcja specyficznej wiedzy.

O kulturze designu w ujęciu postdyscyplinarnym przeczytać można w najnowszym numerze półrocznika STAN RZECZY pod redakcją Karoliny Dudek i Agaty Szydłowskiej. Wśród autorek i autorów opublikowanych w niniejszym tomie tekstów znajdują się zarówno osoby z pola nauk społecznych, jak i praktykujące design. W wielu przypadkach – zarówno przedstawiciele jednego, jak i drugiego pola – aktywni są także w obszarze dydaktyki i kształcą nowe pokolenia osób projektujących.

Projektanci przyglądają się swojej praktyce w perspektywie nauk społecznych i współpracy z osobami spoza dyscypliny. Natomiast osoby z wykształceniem uniwersyteckim wykonują pracę w odwrotnym kierunku, skupiając się na projektowaniu jako obiekcie analizy. Jednak w bardzo wielu przypadkach ta ulica wielokierunkowa zamienia się w różnorodny – lecz nigdy chaotyczny – woonerf, czyli przestrzeń, w której w sposób nieuregulowany, lecz bezpieczny poruszają się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Design staje się tym samym jednym z najciekawszych obszarów, gdzie możemy obserwować zacieranie się granicy między praktyką a teorią, między uczestnictwem a analizą. Do takiego – otwartego, antydyscyplinarnego, niehierarchicznego – odczytywania spotkań designu z naukami społecznymi zachęcają redaktorki numeru.

Spotkanie odbywa się w ramach Programu Publicznego Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie, a wydawcą pisma jest Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

🗓️ 16.01 (wt.), godz. 18:00
📍 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3. Wstęp wolny.

Projekt graficzny: Agnieszka Popek-Banach, Kamil Banach