Kto zostanie artystą? (Warszawa)

wordle

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na dyskusję „Kto zostanie artystą? Kształtowanie podmiotowości artystycznej na akademiach sztuki w Polsce„. Dyskusja towarzyszy wystawie „Przestrajanie. Leszek Knaflewski i audiosfera”.

W dyskusji udział wezmą: Mirosław Bałka (ASP, Warszawa), Katarzyna Józefowicz (ASP, Gdańsk), Kamil Kuskowski (AS, Szczecin), Jarosław Modzelewski (ASP, Warszawa), Grzegorz Sztwiertnia (ASP, Kraków), Andrzej Tobis (ASP, Katowice), Marek Wasilewski (UAP, Poznań).

Jak piszą organizatorzy: „Do rozmowy na temat kształcenia artystów zaproszeni zostali wybitni pedagodzy z kilku uczelni artystycznych w Polsce, z którymi rozmowa będzie się toczyć wokół kwestii:

  • Czy celem szkół artystycznych jest dziś kształcenie artystów (a nie wyposażenie studentów w zespół umiejętności i technik z zakresu obróbki plastycznej czy wizualnej)?
  • Czy istnieje szczególnego rodzaju podmiotowość artystyczna? Jeśli tak, to jakie są sposoby jej kształtowania?

Rozmowa będzie okazją do konfrontacji postaw, wizji i metodologii kształcenia. Dyskusja odnosi się do jednego z wątków wystawy „Przestrajanie. Leszek Knaflewski i audiosfera” – swoistej pedagogii Leszka Knaflewskiego. Jej istotą był stworzenie sytuacji, w której studenci uzyskaliby zdolność kształtowania siebie jako artystycznych podmiotów.”

Środa, 18 listopada 2015, godz. 19.00
CSW (Jazdów 2), budynek Laboratorium
wstęp wolny

FACEBOOK