Konkurs „Badania antropologiczne roku”

wordleOgłoszenie konkursu: Badania antropologiczne roku Nagroda Sekcji Antropologii Społecznej PTS 2016.

Zarząd Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do nowego konkursu „Badania antropologiczne roku”.

Regulamin konkursu

Celem konkursu jest promowanie wyróżniających się polskich badań antropologicznych Nagroda w roku 2016 przyznawana jest za publikację (artykuł lub książkę), która ukazała się w roku 2015 lub 2016

W konkursie mogą brać udział prace, które opierają się na badaniach terenowych lub innych badaniach jakościowych wykonanych ze znaczącym udziałem autora (autorów) publikacji, opierają się na literaturze antropologicznej, zawierają opis zastosowanych metod badawczych i pozyskanych materiałów empirycznych, a także autorską ich interpretację, prowadzą do ciekawych wniosków, a ponadto przynajmniej jeden z autorów publikacji mieszka w chwili zgłoszenia w Polsce

Główne kryteria oceny publikacji to: rzetelne wykonanie badań, dobre ugruntowanie ich w tradycji antropologicznej, twórcza interpretacja materiałów empirycznych

Szczegółowe warunki konkursu:
• osiągnięcie zgłaszane jest przez czynnego członka PTS, który nie jest jego autorem
• każda osoba może zgłosić jedną kandydaturę do nagrody
• zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej, pełne dane bibliograficzne publikacji, egzemplarz publikacji (preferowany w wersji elektronicznej) oraz uzasadnienie jej wyboru przez osobę zgłaszającą (300-400 wyrazów)
• zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na dwa adresy mailowe równocześnie dorota.rs@wp.pl oraz zalecki@post.pl do 20 listopada 2016. Wersję papierową publikacji przyjmie Biuro PTS, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
• rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 2016 roku
• wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej PTS
• wybrana zostanie jedna publikacja do nagrody głównej. Jej beneficjentami będą wszyscy autorzy publikacji w jednakowym stopniu.
• jury ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia honorowe lub nie przyznać nagrody
• nagroda ma znaczenie przede wszystkim prestiżowe, a dodatkowo autorowi (autorom) wręczona zostanie nagroda rzeczowa
• osoby do jury konkursu nominuje Zarząd SAS PTS
• członek jury powiązany w jakikolwiek sposób z autorem (autorami) danej pracy nie bierze udziału w jej ocenianiu
• jury ma prawo określać inne szczegółowe zasady rozstrzygania konkursu

WWW