Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty (raport)

Na wiosnę 2016 roku przy okazji Kongresu Muzyki Polskiej opublikowany został raport badawczy zatytułowany „Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty” (główną autorką koncepcji badania, jak i samej publikacji jest dr hab. Anna Waluga).

Badanie zostało zrealizowane  w 2015 roku. Uczestniczyło w nim 80 szkół. Do diagnozy poziomu kompetencji muzycznych uczniów zastosowano Test Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych autorstwa Agnieszki Weiner (Test TMUP).

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.