IV Narada Nauczycielska

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich serdecznie zaprasza nauczycieli muzyki ze szkół i przedszkoli oraz osoby zainteresowane powszechną edukacją muzyczną na IV Naradę Nauczycielską „Muzyka w Oświacie, która odbędzie się 24 października o godz. 16 w siedzibie Fundacji (ul. Paryska 31 lok. 14B).

„Spotkajmy się w gronie praktyków, osób dobrze zorientowanych w aktualnej rzeczywistości oświatowej, aby zastanowić się nad adekwatnymi i efektywnymi metodami pracy. Spróbujmy uchwycić postępujące zmiany w metodyce faktycznie stosowanej przez nauczycieli muzyki. Spodziewamy się usłyszeć od Państwa fascynujące opowieści o Waszych eksperymentach. Chcielibyśmy także pomarzyć wspólnie o idealnej edukacji muzycznej, o tym jak powinna wyglądać w przedszkolu i szkole.

Ważnym tematem narady powinna być współpraca nauczycieli muzyki ze środowiskiem oświatowym i organizacjami pozarządowymi. Fundacje i stowarzyszenia mogą uzupełniać działania państwa w edukacji, szkoły coraz chętniej otwierają się na tę współpracę. Spróbujmy więc określić konkretne zadania, w których organizacje pozarządowe mogą być przydatne nauczycielom muzyki i odwrotnie jak nauczyciele muzyki mogą wpłynąć na nasze działania na rzecz szkolnej edukacji muzycznej, formalnej i nieformalnej.”

Chęć udziału w Naradzie należy zgłaszać na adres biuro@muzykajest.pl.

WWW