Inicjatywa powołania Sekcji Socjologii Sztuki PTS

SSSzPTSSzanowne Koleżanki i Koledzy,

Razem z dr hab. Przemysławem Kisielem i dr Dominikiem Porczyńskim serdecznie zachęcam do dołączania do grupy inicjującej powołanie Sekcji Socjologii Sztuki w ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Jednym z głównych celów powołania Sekcji jest integracja badaczy którzy zajmują się szeroko pojętą socjologią sztuki i pracują w różnych ośrodkach akademickich/badawczych. Chcemy aby Sekcja umożliwiła przepływ pomysłów i idee, a także dawała możliwość podejmować wspólnych inicjatyw (organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów itd.).

Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy powołującej Sekcję proszone są o wypełnienie i podpisanie deklaracji (Deklaracja_SSSzPTS).

Uwaga! W  powoływaniu Sekcji mogą uczestniczyć jedynie członkowie PTS (wymóg formalny).

Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy przesłać:

lub

  • Jako wydrukowany dokument na adres Katarzyna Wyrzykowska, Biuro PTS, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Na wypełnione deklaracje czekamy do 11 maja.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu: katarzyna@wyrzykowska.net

Grupa inicjatywna:
dr hab. Przemysław Kisiel
dr Dominik Porczyński
dr Katarzyna M. Wyrzykowska