III Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne (Warszawa)

 

W dniach 29 – 30 marca w Warszawie dobędzie się III Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne.

Organizatorzy:

– Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne,
– Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Program:

Sobota 29.03.2012
Otwarcie seminarium
10.00-10.10 – Przywitanie uczestników seminarium.
10.10-10.45 – Wykład otwierający: Sławomira Żerańska-Kominek –Metoda kartograficzna w etnomuzykologii

10.45-11.15 – przerwa kawowa

Sesja I. Muzyka w przestrzeni publicznej
Prowadzenie sesji – Tomasz Nowak
11.15-11.35 – Witt Wilczyński – Pieśni stadionowe jako współczesny folklor miejski oraz wyznacznik tożsamości
11.35-11.55 – Dawid Martin – Postać pengamen i tradycje ulicznego muzykowania w Indonezji
12.55-12.15 – Ewelina Grygier – Pieśni dziadowskie i nowiniarskie a twórczość współczesnych MC’s
12.15-12.30 – dyskusja

12.30-13.00 – przerwa kawowa

Sesja II. Współczesne nawiązania do tradycji muzycznych
Prowadzenie sesji – Weronika Grozdew-Kołacińska
13.00-13.20 Gabriela Gacek – W poszukiwaniu autentyczności. Współczesne oblicza muzyki Kliszczaków
13.20-13.40 Zofia Komuszyna – Polska muzyka ludowa jako przejaw tożsamości narodowej w twórczości jazzowej Michała Kulentego
13.40-14.00 Aleksandra Bilińska – Inspiracje muzyką ludową w twórczości kompozytorów współczesnych
14.00-14.15 dyskusja

14.15-15.15 – przerwa obiadowa
Sesja III. Muzyka taneczna i śpiew
Prowadzenie sesji – Dorota Majerczyk
15.15-15.35 Aleksandra Kleinrok – Kinetografia w badaniach nad polskim tańcem ludowym
15.35-15.50 Bartosz Niedźwiedzki – Mazur a mazurek z perspektywy wykonawcy
15.50-16.10 Anna Fionik – Włodzimierz Murawski i Juchim Kiryluk – muzykanci charyzmatyczni
16.10-16.30 Julita Charytoniuk – Wiera Niczyporuk. Osobowość i repertuar śpiewaczki wiejskiej na Podlasiu
16.30-16.50 – dyskusja

Warsztaty:
17.00-18.30 – Warsztat pieśni z repertuaru Wiery Niczyporuk – Wiera Niczyporuk, asystent Julita Charytoniuk – Sala Narożna
17.00-18.30 – Warsztat tańca greckiego – Irena Argiro Tsermegas, Tomasz Kozłowski, Bożena Głodkowska (zespół taneczny Ilios, Towarzystwa Przyjaciół Grecji) – Sala Wykładowa nr 3

19.00-19.45 – Walne Zebranie Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego
Uwaga! Po zebraniu dla chętnych istnieje możliwość udziału w nieformalnym spotkaniu poza terenem UW.

Niedziela 30.03.2012
Sesja IV. W kręgu badań nad muzyką obrzędową i religijną
Prowadzenie sesji: Gabriela Gacek
9.00-9.20 Piotr Dorosz – Przemiany historyczno-kulturowe wsi na przykładzie repertuaru żniwno-dożynkowego Kielecczyzny
9.20-9.40 Ewa Grochowska – Pieśni obrzędowe i ich rola w tradycyjnym śpiewie kobiecym. Przyczynki do badań teoretycznych i pracy nad rekonstrukcją stylu
9.40-10.00 Kinga Strycharz-Bogacz – Religijne śpiewy ludowe w obrzędowości wielkopostnej i wielkanocnej Małopolski i Podkarpacia
10.00-10.20 Arleta Nawrocka – Etnohymnologia – badania na pograniczu etnomuzykologii i historii muzyki
10.20-10.40 – dyskusja
10.40-11.00 – przerwa kawowa

Sesja V. Tradycje muzyczne grup mniejszościowych
Prowadzenie sesji: Arleta Nawrocka
11.00-11.20 Anastazja Niakrasava – Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Grodzieńszczyźnie w świetle dotychczasowych badań etnomuzykologicznych
11.20-11.40 Dorota Sołęga – Kontynuacja tradycji muzycznych kresowiaków na Dolnym Śląsku
11.40-12.00 Ewa Retecka – Wesele kresowe na Śląsku Opolskim
12.00-12.20 Mariusz Pucia – Śląsk – Teksas – renesans, czy wskrzeszanie wybranych fenomenów kultury? Wystawa na 160 lecie
12.20-12.40 – dyskusja
12.40-13.00 – przerwa kawowa

Zamknięcie seminarium
13.00-13.45 – Wykład zamykający: Anna Borucka-Szotkowska – Etnomuzykolog i radio
13.45-14.30 – dyskusja i podsumowanie konferencji

 

FACEBOOK