Hip-Hop w Polsce: od blokowisk do kultury popularnej (książka)

W 2014 roku w wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się książka „Hip-Hop w Polsce: od blokowisk do kultury popularnej” pod redakcją Miłosza Miszczyńskiego.

Publikacja składa się z 3 działów: reguły kultury hip-hop, konteksty kultury hip-hopowej oraz badania nad hip-hopem.

Oddaję w ręce czytelników tom, którego autorzy opisują i jednocześnie odpowiadają na długotrwały i organiczny rozwój kultury hip-hopowej w Polsce. W  zamieszczonych tutaj rozważaniach podjęta została refleksja nad sposobem, w  jaki uniwersalny model hip-hopu odgrywa w  naszym kraju rolę płaszczyzny wymiany kulturowej, mającej ważne społeczno-kulturowe konsekwencje. Hip-hop stał się nieodłącznym elementem kultury miejskiej. Autorzy tekstów podejmują wyzwanie, jakim jest wyjaśnienie tego zjawiska w kategoriach naukowych. W poszczególnych rozdziałach zawarto odpowiedzi na pytania o to, jaki wpływ ma hip-hop na język czy kulturę popularną i jakie funkcje spełnia w konstruowaniu współczesnej tożsamości. W niniejszej książce hip-hop służy także jako impuls do rozważań na temat zmian w stylach życia, strukturze społecznej, wzorach komunikacji czy postkomunistycznych trendach konsumenckich.” (Ze wstępu)

Jak podkreśla dr. hab. Waldemar Kuligowski (recenzent publikacji): ” (…) Połączenie rzetelnego warsztatu naukowego z autentyczną fascynacją zaowocowało w rezultacie tym, że Hip-hop w Polsce jawi się jako pierwsza, tak przemyślana, konsekwentna, wielopoziomowa akademicka praca poświęcona tytułowemu zjawisku. Jest to praca prezentująca wysokie walory merytoryczne, przynosząca wiele oryginalnych ujęć i wyników samodzielnych badań. Wypełnia dotkliwą lukę nie tylko na rynku książki naukowej, ale także lukę w rozpowszechnionym myśleniu o hip-hopie„.

WWW

SPIS TREŚCI

WSTĘP