Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Polsce

W 2013 zespół ekspertów na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca opracował raport „Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Polsce„. Oficjalna prezentacja raport upod red. Andrzeja Białkowskiego odbyła się w Międzynarodowym Dniu Jazzu, 30 kwietnia 2013 roku w Warszawie.

Jak czytamy we wstępie: „Praca koncentruje się na trzech podstawowych grupach zagadnień. Na plan pierwszy wysuwamy formalną edukacją jazzową w instytucjach kształcenia artystycznego. Przedmiot analizy stanowią tu wybrane aspekty funkcjonowania średniego szkolnictwa jazzowego (publicznego i niepublicznego), kształcenie jazzowe i „estradowe” w akademiach muzycznych oraz ośrodkach kształcenia artystycznego realizowanego w strukturach uniwersytetów i w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych. […] Podejmujemy też próbę charakterystyki typowych dla jazzu działań edukacyjnych realizowanych w sferze nieformalnej, choć koncentrujemy się tu głównie na warsztatach jazzowych (formie niewątpliwie dominującej), szkicowo zakreślając jedynie pozostałe obszary. […]. Próbujemy też poddać analizie stan powszechnej edukacji jazzowej w systemie oświaty, przywołując postulowane w tym zakresie treści nauczania i opierając się na analizie podstawy programowej, programów nauczania oraz podręczników szkolnych”.

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.