Edukacja Kulturowa – Podręcznik (tom 1 i 2)

wordleCentrum Praktyk Edukacyjnych (CPE) z Poznania wydało dwa podręczniki (lub poręczniki/poradniki) poświęcone edukacji kulturowej.

Pierwszy z nich pod redakcją Rafała Koschany i Agaty Skórzyńskiej ukazał się w 2014 roku (wydawca: Centrum Kultury Zamek): „publikacja zawiera wypowiedzi badaczy, zapisy debat i dyskusji z organizatorami kultury, ankietę internetową z doświadczonymi praktykami, prezentuje także najlepsze projekty edukacyjne w Polsce. Ma przede wszystkim walor diagnostyczny – obok pytań o zmiany, jakim podlega uczestnictwo w kulturze, o metody pracy edukacyjnej, o formalno-prawne i finansowe warunki działania edukatorów i animatorów – w centrum rozważań stawia przede wszystkim pytanie o bariery we współpracy między „kulturą” i „edukacją”, pojętymi sektorowo, o źródła tych barier i możliwe sposoby przełamywania ich”.

Drugi tom ukazał się w 2015 roku: „(…) podobnie jak tom pierwszy, składa się z dwunastu scenariuszy działań edukacyjnych. Zaproszeni do publikacji – Autorki i Autorzy – przygotowali, w oparciu o własne doświadczenia w realizacji rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych, materiały, które, jak mamy nadzieję, Czytelniczki i Czytelnicy Poradnika zechcą wykorzystać we własnych projektach i codziennej pracy edukacyjnej”.

Edukacja kulturowa. Poręcznik (T 1)

Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa (T 2)