Edukacja kulturalna – innowacyjne i kreatywne społeczeństwo (Łódź)

logoW dniach 17-18 września 2015 roku w Łodzi odbędzie się konferencja „Edukacja kulturalna – innowacyjne i kreatywne społeczeństwo. O potrzebie edukacji artystycznej we współczesnej szkole”.

Jak czytamy w zaproszeniu: „Konferencja będzie okazją do refleksji nad tym, w jaki sposób kultura i sztuka przyczyniają się do zdobywania kompetencji potrzebnych człowiekowi do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz do tworzenia warunków sprzyjających budowaniu nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki. Przy udziale wybitnych ekspertów poruszone zostaną zagadnienia związane z rolą kultury w rozwoju gospodarczym, edukacji artystycznej i edukacji związanej z dziedzictwem kulturowym oraz kwestie związane z nowymi wyzwaniami edukacyjnymi. (…) W ramach pierwszej części dwudniowej konferencji odbędzie się debata, do której zaprosiliśmy ekspertów polskich oraz zagranicznych z Francji, Austrii i Niemiec należących do European Network of Arts Education. Po części teoretycznej planujemy warsztaty dla uczestników konferencji oraz prezentacje projektów i dobrych praktyk stosowanych w Polsce i innych krajach europejskich. (…)”.

Konferencja współorganizowana przez Polski Komitet ds. UNESCO, EC1 – Miasto Kultury oraz Urząd Miasta Łodzi, została objęta Patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

WWW

Program